Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Kayboldum.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
__ı nerede bulurum?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... bir banyo?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... bir banka/döviz bürosu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... bir otel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... bir benzin istasyonu?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... bir hastane?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... bir eczane?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... bir büyük mağaza?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... bir süpermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... otobüs durağı?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... bir metro istasyonu?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... bir turist bilgi ofisi?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
.. bir ATM/para çekme makinası?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
__ye nasıl varırım?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... eski kasaba merkezi?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... tren istasyonu?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... havaalanı?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... polis merkezi?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... [ülke]'nin konsolosluğu?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... barlar?
...บาร์? (...bar?)
sted
... kafeler?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... restoranlar?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... gece kulüpleri?
...ผับ? (...pub?)
sted
... oteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... turistik atraksiyonlar?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... tarihi alanlar?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... müzeler?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Sola dön.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Sağa dön.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Düz git.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Geri git.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Dur.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
__'e doğru git.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
__'ı geç.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
__'i bekle.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
yokuş aşağı
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
yokuş yukarı
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
kavşak
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
trfik ışıkları
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
park
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... tek bilet ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
dönüş bileti
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... günlük ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... haftalık ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... aylık ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Bu koltuk ayırtıldı mı?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Bu benim koltuğum
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

açık
เปิด (perd)
En butik er åben
kapalı
ปิด (pid)
en butil er lukket
giriş
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
çıkış
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
itiniz
ผลัก (pluk)
çekiniz
ดึง (deung)
erkekler
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
kadınlar
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
dolu
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
boş
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Şu arabayı takip et!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Araba nereden kiralanıyor?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... bir gün/bir hafta için.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
Sigortaya ihtiyacım yok.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
Depo dolu değil.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
Motordan garip bir ses geliyor.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
Araba hasarlı.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet