Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Ich habe mich verirrt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Wo kann ich ___ finden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... ein Badezimmer?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... eine Bank/Wechselstube?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... ein Hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... eine Tankstelle?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... ein Krankenhaus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... eine Apotheke?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... ein Kaufhaus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... ein Supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... eine Bushaltestelle?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... eine Bahnstation?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... die Touristeninformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
... einen Geldautomaten?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
Wie komme ich zum/zur ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... die Stadtmitte?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... der Bahnhof?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... der Flughafen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... die Polizeiwache?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... die Botschaft von [Land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... Bars?
...บาร์? (...bar?)
sted
... Cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... Restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... Diskotheken?
...ผับ? (...pub?)
sted
... Hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... Touristenattraktionen?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... historische Sehenswürdigkeiten?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... Museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Nach links.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Nach rechts.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Geradeaus gehen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Geh zurück.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Anhalten.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
Gehe zum/zur ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
Geh an ___ vorbei.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
Halte Ausschau nach der/dem ___.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
bergab
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
bergauf
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
Kreuzung
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
Ampel
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
Park
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... Einzelfahrschein ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
... Rückfahrkarte ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... Tageskarte ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... Wochenkarte ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... Monatskarte ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Ist dieser Platz besetzt?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Das ist mein Platz.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

geöffnet
เปิด (perd)
En butik er åben
geschlossen
ปิด (pid)
en butil er lukket
Eingang
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
Ausgang
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
Drücken
ผลัก (pluk)
Ziehen
ดึง (deung)
Männer
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
Damen
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
Besetzt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
Frei
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Können Sie hier einen Moment warten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Folgen Sie dem Auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Wo ist die Autovermietung?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... für einen Tag/eine Woche.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
Ich brauche keine Versicherung.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Wo ist die die nächste Tankstelle?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
Der Tank ist nicht voll.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
Der Motor macht komische Geräusche.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
Das Auto ist kaputt.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet