engelsk | Fraser - Rejse | Logi

Logi - Resultat

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Where can I find ___?
At spørge efter vej til et logi
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
... a room to rent?
Logi type
…旅社?(…lǚshè?)
... a hostel?
Logi type
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
Logi type
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... a bed and breakfast?
Logi type
…露营区?(…lùyíng qū?)
... a camping site?
Logi type
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
What are the prices like there?
At spørge efter priserne

Logi - Booking

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Do you have any rooms available?
At spørge efter om stedet har ledige værelser
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
How much is a room for ___ people?
At spørge efter prisen på et værelse
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
I would like to book ___.
At booke et specifikt værelse
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... a double room.
Et værelse til to personer
…单人间。(…dān rénjiān.)
... a single room.
Et værelse til en person
…__人间。(…__ rénjiān.)
... a room for ___ people.
Et værelse til X mennesker
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... a non-smoking room.
Et værelse til ikke rygere
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
I would like to book a room with ___.
At spørge efter et værelse med ekstra bekvemmeligheder
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... a double bed.
en seng til to personer
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... separate beds.
enkeltsenge
…阳台。(…yángtái.)
... a balcony.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... an adjoining bathroom.
Rum der inkluderer et privat badeværelse
...海景。(... hǎijǐng.)
... an ocean view.
Et rum som inkluderer en havudsigt
...加床。(... jiā chuáng.)
... an extra bed.
At spørge efter en ekstra seng i hotelværelset
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
At booke et rum i en bestemt periode
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Do you have any special rooms for handicapped people?
At spørge efter et specielt rum til en handicappet
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
At spørge efter et specielt værelse på grund af allergier
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
May I see the room first?
At spørge efter at se værelset før booking
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Is breakfast included?
At spørge efter om prisen inkluderer morgenmad
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Are towels/bed linen included?
At spørge efter om prisen inkluderer håndklæder og sengetøj
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Are pets allowed?
At spørge efter om dyr er tilladt
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Do you have a parking garage/lot?
At spørge efter hvor du skal parkere din bil
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Do you have safety lockers/a safe?
At spørge efter hvor du kan opbevare dine værdigenstande

Logi - Under dit ophold

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Where can I find room number ___?
At spørge efter vej til et bestemt værelse
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
The key for room number___, please!
At spørge efter din værelsesnøgle
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Has anyone asked for me?
At spørge efter om der er nogle beskeder til dig
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Where can I sign up for the excursion?
At spørge efter hvor du kan melde dig til en udflugt henne
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Where can I make a call?
At spørge efter hvor der er en offentlig telefon
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
When is breakfast served?
At spørge efter hvilket tidspunkt morgenmaden bliver serveret på
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Please wake me up tomorrow at___.
At anmode om en telefonopvækning
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Could you call a taxi, please?
At anmode om en taxa
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Can I use the internet here?
At spørge efter internetforbindelsen
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Would you recommend any good restaurants nearby?
At spørge efter restaurant anbefalinger
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Would you please clean my room?
At spørge efter at få værelset gjort rent
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
I don't want the room to be cleaned right now.
At spørge efter at få værelset gjort rent senere
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
At spørge efter ekstra ting
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
At anmode om at få vasket noget bestemt af dit tøj
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
I would like to check out, please.
At informere om at du rejser og gerne vil betale regningen
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
We really enjoyed our stay here.
At komplimentere hotellet under udtjekningen

Logi - Klager

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
I would like a different room.
At spørge efter et andet værelse
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
The heating does not work.
At informere om den ødelagte opvarmning
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
The air conditioning does not work.
At informere om at air conditionen ikke virker
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
The room is very noisy.
At informere om de høje lyde
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
The room smells bad.
At informere om den dårlige lugt
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
I requested a non-smoking room.
Klage
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
I requested a room with a view.
Klage
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
My key does not work.
At informere om at din nøgle ikke passer
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
The window does not open.
At informere om at vinduet ikke kan åbnes
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
The room has not been cleaned.
At informere om at værelset stadig er beskidt
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
There are mice / rats / bugs in the room.
Klage
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
There is no hot water.
Klage
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
I did not receive my wake-up call.
Klage
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
The bill is overcharged.
Klage
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
My neighbour is too loud.
Klage