kinesisk | Fraser - Rejse | Shopping

Shopping - Basis

هل لديكم____؟
您有___?(nín yǒu ___?)
At spørge efter en bestemt vare
أين يمكنني إيجاد______؟
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
At spørge efter placeringen af en bestemt vare
كم سعر هذا؟
多少钱?(duōshǎo qián?)
At spørge efter prisen på en bestemt vare
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
At spørge efter en vare der er mindre dyr
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
At spørge efter åbningstider/lukketider
أنا أتفرج وحسب
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
At fortælle salgsassistenten at du bare kigger og ikke har brug for hjælp lige nu
سأشتريه.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
At starte din beslutning om at købe noget
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
At spørge efter om butikken tager imod kreditkort
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
At spørge efter kvitteringen
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
At spørge efter en pose
أود إعادة هذا.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
At forklare at du gerne vil returnere varen

Shopping - Tøj

هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
At spørge efter om du kan prøve et stykke tøj
أين هي غرف التبديل؟
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
At spørge efter prøverummene
هل لديكم هذا بقياس_____؟
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
At spørge efter en bestemt tøjstørrelse
...صغير؟
…小号?(…xiǎo hào?)
Tøjstørrelse
.... متوسط؟
…中号?(…zhōng hào?)
Tøjstørrelse
... كبير؟
…大号?(…dà hào?)
Tøjstørrelse
... كبير جدا؟
…加大号?(…jiā dà hào?)
Tøjstørrelse
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
At spørge efter en bestemt skostørrelse
إنه صغير جدا.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
At forklare at et stykke tøj er for lille
إنه كبير جدا.
这太大了。(zhè tài dàle.)
At forklare at et stykke tøj er for stort
هل يبدو هذا جيدا علي؟
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
At spørge efter en mening om hvordan tøjet ser ud

Shopping - Prutte om prisen

سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
At foreslå en startpris
هذا غال جدا!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
At protestere over en pris fordi den er for høj
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
At henvise til en billigere pris i en anden butik
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
At give et endeligt bud
إذا أنا غير مهتم.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
At vise manglende interesse
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
At vise manglende interesse ved at true med at gå
لا يمكنني دفع هذا السعر!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
At protestere over en pris ved at sige du ikke har det beløb
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
At acceptere en handel med påtaget fortrydelse