finsk | Fraser - Rejse | Shopping

Shopping - Basis

您有___?(nín yǒu ___?)
Onko teillä ___?
At spørge efter en bestemt vare
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Mistä löydän ___?
At spørge efter placeringen af en bestemt vare
多少钱?(duōshǎo qián?)
Paljonko tämä maksaa?
At spørge efter prisen på en bestemt vare
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Onko teillä mitään edullisempaa?
At spørge efter en vare der er mindre dyr
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Mihin aikaan avaatte / suljette?
At spørge efter åbningstider/lukketider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Katselen vain.
At fortælle salgsassistenten at du bare kigger og ikke har brug for hjælp lige nu
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ostan sen.
At starte din beslutning om at købe noget
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Voinko maksaa luottokortilla?
At spørge efter om butikken tager imod kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Saisinko kuitin, kiitos?
At spørge efter kvitteringen
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Saisinko kassin, kiitos?
At spørge efter en pose
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Haluaisin palauttaa tämän.
At forklare at du gerne vil returnere varen

Shopping - Tøj

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Voisinko sovittaa tätä?
At spørge efter om du kan prøve et stykke tøj
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Mistä löydän sovituskopit?
At spørge efter prøverummene
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Onko teillä tätä___?
At spørge efter en bestemt tøjstørrelse
…小号?(…xiǎo hào?)
...S-kokona?
Tøjstørrelse
…中号?(…zhōng hào?)
M-kokona?
Tøjstørrelse
…大号?(…dà hào?)
L-kokona?
Tøjstørrelse
…加大号?(…jiā dà hào?)
XL-kokona?
Tøjstørrelse
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Onko näitä kenkiä kokona ___?
At spørge efter en bestemt skostørrelse
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Se on liian pieni.
At forklare at et stykke tøj er for lille
这太大了。(zhè tài dàle.)
Se on liian iso.
At forklare at et stykke tøj er for stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?
At spørge efter en mening om hvordan tøjet ser ud

Shopping - Prutte om prisen

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Annan tästä [määrä].
At foreslå en startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Se on aivan liian kallis!
At protestere over en pris fordi den er for høj
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.
At henvise til en billigere pris i en anden butik
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!
At give et endeligt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.
At vise manglende interesse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Sitten menen jonnekin muualle.
At vise manglende interesse ved at true med at gå
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Minulla ei ole varaa siihen!
At protestere over en pris ved at sige du ikke har det beløb
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta otan sen.
At acceptere en handel med påtaget fortrydelse