ungarsk | Fraser - Rejse | Shopping

Shopping - Basis

您有___?(nín yǒu ___?)
Van ______?
At spørge efter en bestemt vare
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Hol találom a ___?
At spørge efter placeringen af en bestemt vare
多少钱?(duōshǎo qián?)
Mennyibe kerül?
At spørge efter prisen på en bestemt vare
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Van valamijük, ami kevésbé drága?
At spørge efter en vare der er mindre dyr
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Hány órakor nyitnak / zárnak?
At spørge efter åbningstider/lukketider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Csak nézelődök.
At fortælle salgsassistenten at du bare kigger og ikke har brug for hjælp lige nu
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Megveszem.
At starte din beslutning om at købe noget
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Lehet kártyával fizetni?
At spørge efter om butikken tager imod kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Megkaphatnám a számlát?
At spørge efter kvitteringen
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
At spørge efter en pose
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Vissza szeretném ezt cserélni.
At forklare at du gerne vil returnere varen

Shopping - Tøj

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Felpróbálhatnám ezt?
At spørge efter om du kan prøve et stykke tøj
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Hol van a próbafülke?
At spørge efter prøverummene
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Van ez a ruha _______-ban/ben?
At spørge efter en bestemt tøjstørrelse
…小号?(…xiǎo hào?)
...S-es?
Tøjstørrelse
…中号?(…zhōng hào?)
M-es?
Tøjstørrelse
…大号?(…dà hào?)
L-es?
Tøjstørrelse
…加大号?(…jiā dà hào?)
XL-es?
Tøjstørrelse
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Van ez a cipő ______ méretben?
At spørge efter en bestemt skostørrelse
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Túl kicsi.
At forklare at et stykke tøj er for lille
这太大了。(zhè tài dàle.)
Túl nagy.
At forklare at et stykke tøj er for stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Jól áll?
At spørge efter en mening om hvordan tøjet ser ud

Shopping - Prutte om prisen

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Adok _[összeg]_ ezért.
At foreslå en startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Ez túl drága!
At protestere over en pris fordi den er for høj
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
At henvise til en billigere pris i en anden butik
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
At give et endeligt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Akkor nem érdekel.
At vise manglende interesse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Akkor átmegyek máshova.
At vise manglende interesse ved at true med at gå
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Ezt nem engedhetem meg!
At protestere over en pris ved at sige du ikke har det beløb
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
At acceptere en handel med påtaget fortrydelse