kinesisk | Fraser - Rejse | At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
At lave en reservation
طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
At spørge efter et bord
هل تقبلون البطاقات الائتمانية؟
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
At spørge efter om du kan betale med kreditkort
هل تقدمون طعاما نباتيا؟
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
At spørge efter om de har vegetar måltider
هل تقدمون طعاما حلال؟
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
At spørge efter om de har kosher måltider
هل تقدمون الطعام الحلال؟
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
At spørge efter om de har halal måltider
هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة مباراة_____.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad

هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
At spørge efter at se menuen
عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille
ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
At spørge efter om restauranten har en specialitet
هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen
لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا على______؟
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser
لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو الكربوهيدرات؟
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes
أنا لا آكل_____. هل هناك______ في هذا الطبق؟
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer
أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
At bestille en bestemt ret
نرغب في طلب المقبلات من فضلك.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
At bestille appetizere
السلطة
沙拉(shālā)
ret
الحساء
汤(tāng)
ret
اللحم
肉(ròu)
mad
لحم الخنزير
猪肉(zhūròu)
kødtype
اللحم البقري
牛肉(niúròu)
kødtype
الدجاج
鸡肉(jīròu)
kødtype
أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل بسيط/متوسط/جيد.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes
طعام البحر
海鲜(hǎixiān)
mad
السمك
鱼(yú)
mad
المعكرونة
意大利面(yìdàlì miàn)
ret
ملح
盐(yán)
فلفل
胡椒(hújiāo)
الخردل
芥末(jièmò)
الكاتشب
番茄酱(fānqié jiàng)
الخبز
面包(miànbāo)
الزبدة
黄油(huángyóu)
أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
At spørge efter en påfyldning
شكرا لك، هذا كاف.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
At bestille dessert
أود أن أطلب________ من فضلك.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
At bestille dessert
البوظة
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
الكعكة
蛋糕(dàngāo)
dessert
شوكولا
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
الكعك
饼干(bǐnggān)
dessert
استمتع بوجبتك!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer

أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
At bestille drikkevarer
مياه فوارة
带气的水(dài qì de shuǐ)
drikkevare
مياه عادية
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
drikkevare
جعة
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
drikkevare
زجاجة نبيذ
一瓶酒(yī píng jiǔ)
drikkevare
قهوة
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
drikkevare
شاي
一杯茶(yībēi chá)
drikkevare
أنا لا أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale

نرغب في الدفع من فضلك.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
At sige du gerne vil betale
نرغب في الدفع بشكل منفصل
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad
سأدفع مقابل كل شيء.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet
سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for
احتفظ بالفكة.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge
الطعام كان لذيذا!
太美味了!(tài měiwèile!)
At komplimentere maden
أرسل تحياتي إلى الطاهي!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager

طعامي بارد.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
At klage over maden er for kold
الطعام لم يطه بشكل صحيح.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tilberedningstiden var for kort
لقد طهي أكثر من اللازم.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tilberedningstiden var for lang
لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte
هذا النبيذ ملوث بالفلين.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
At nævne at vinen er blevet dårlig
لقد طلبنا منذ أكثر من ثلاثين دقيقة.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
At klage over ventetiden på det bestilte mad
هذا الشراب ليس باردا.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
At klage over drinkens varme temperatur
مشروبي ذو طعم غريب.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
At kommentere på den mærkelige smag din drink har
لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden
يوجد طبق مفقود.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
At kommentere på at din ordre ikke er komplet
هذا ليس نظيفا.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier

هل يوجد _____ في هذا؟
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår
الجوز/الفستق
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Madallergi
بذور السمسم/بذور دوار الشمس
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Madallergi
البيض
鸡蛋(jīdàn)
Madallergi
طعام البحر/سمك/محار/قريدس
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Madallergi
الطحين/القمح
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Madallergi
حليب/لاكتوز/ألبان
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Madallergi
الجلوتين
面筋(miànjīn)
Madallergi
الصويا
豆类(dòu lèi)
Madallergi
النباتات البقولية/الفول/البازلاء/الذرة
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Madallergi
الفطر
蘑菇(mógū)
Madallergi
الفواكه/الكيوي/جوز الهند
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Madallergi
الثوم المعمر/البصل/الثوم
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Madallergi
الكحول
酒精(jiǔjīng)
Madallergi