polsk | Fraser - Rejse | At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
At lave en reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
At spørge efter et bord
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Czy można płacić kartą kredytową?
At spørge efter om du kan betale med kreditkort
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
At spørge efter om de har vegetar måltider
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
At spørge efter om de har kosher måltider
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal?
At spørge efter om de har halal måltider
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Czy można tu oglądać transmisje sportowe? Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Czy mogę prosić o kartę (dań)?
At spørge efter at se menuen
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Co by Pan(i) polecił(a)?
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?
At spørge efter om restauranten har en specialitet
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub węglowodany?
At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Poproszę _[danie]_ .
At bestille en bestemt ret
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić przystawki.
At bestille appetizere
沙拉(shālā)
sałat(k)a
ret
汤(tāng)
zupa
ret
肉(ròu)
mięso
mad
猪肉(zhūròu)
wieprzowina
kødtype
牛肉(niúròu)
wołowina
kødtype
鸡肉(jīròu)
kurczak
kødtype
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze wysmażone.
At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes
海鲜(hǎixiān)
owoce morza
mad
鱼(yú)
ryba
mad
意大利面(yìdàlì miàn)
makarony
ret
盐(yán)
sól
胡椒(hújiāo)
pieprz
芥末(jièmò)
musztarda
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
chleb
黄油(huángyóu)
masło
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Poproszę o dolewkę!
At spørge efter en påfyldning
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dziękuję, to wystarczy.
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić deser.
At bestille dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Poproszę ___ .
At bestille dessert
冰淇淋(bīngqílín)
lody
dessert
蛋糕(dàngāo)
ciasto
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
czekolada
dessert
饼干(bǐnggān)
ciasteczka
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Smacznego!
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Poproszę _[nazwa napoju]_ .
At bestille drikkevarer
带气的水(dài qì de shuǐ)
woda gazowana
drikkevare
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
woda niegazowana
drikkevare
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
piwo
drikkevare
一瓶酒(yī píng jiǔ)
butelka wina
drikkevare
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
kawa
drikkevare
一杯茶(yībēi chá)
herbata
drikkevare
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Czy możemy prosić o rachunek?
At sige du gerne vil betale
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Chcielibyśmy zapłacić osobno.
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Zapłacę cały rachunek.
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Proszę zatrzymać resztę.
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge
太美味了!(tài měiwèile!)
Jedzenie było przepyszne!
At komplimentere maden
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo smakowało!
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Moje jedzenie jest zimne.
At klage over maden er for kold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
To jest niedogotowane.
Tilberedningstiden var for kort
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
To jest rozgotowane.
Tilberedningstiden var for lang
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
To wino trąci korkiem.
At nævne at vinen er blevet dårlig
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
At klage over ventetiden på det bestilte mad
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Ten napój nie jest zimny.
At klage over drinkens varme temperatur
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mój napój/drink dziwnie smakuje.
At kommentere på den mærkelige smag din drink har
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Brakuje jednego dania.
At kommentere på at din ordre ikke er komplet
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
To nie jest czyste.
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Czy to danie zawiera ___ ?
At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
orzechy/orzechy ziemne
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
nasiona sezamu/pestki słonecznika
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
jajka
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
owoce morza/ryby/małże/krewetki
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mąka/pszenica
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mleko/laktoza/produkty mleczne
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Madallergi
豆类(dòu lèi)
soja
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Madallergi
蘑菇(mógū)
grzyby
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
owoce/kiwi/kokos
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
szczypiorek/cebula/czosnek
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Madallergi