Dansk-engelsk oversættelse af "økologisk landbrug"

DA

"økologisk landbrug" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "økologisk landbrug" i kontekst.

Lignende oversættelser "økologisk landbrug" på engelsk

økologisk adjektiv
landbrug substantiv

Eksempelsætninger "økologisk landbrug" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet er meget vigtigt med lovgivning og økologisk landbrug, men det er ikke nok.
Legislation is important as well as ecologically friendly agriculture, but it is not enough.
DanishVi bør dog ikke kun betragte økologisk landbrug med dette direktiv.
With this Directive, however, we should not only be looking at organic agriculture.
DanishAt omlægge til økologisk landbrug har været en logisk udvikling for mange af dem.
Going organic has been a logical development for many of them.
DanishEt mere økologisk landbrug skal være normen, ikke undtagelsen.
Agriculture that is closer to nature must be the norm, not the exception.
DanishØkologisk landbrug er et alternativ for mange landmænd.
For many farmers, organic farming represents an alternative mode of production.
DanishVi ønsker at fremme økologisk landbrug og nye vandingssystemer.
We want to advance environmental farming and new irrigation systems.
DanishJeg går ind for, at vi tilstræber hårde, men enkle regler og et stadig mere udbredt økologisk landbrug.
I want to see us aim for tough but simple rules and more organic farming.
DanishDen står ikke i modsætning til den nødvendige støtte til økologisk landbrug.
To say that is to state a sober fact and is no denial of the need to support the ecological rural economy.
DanishØkologisk landbrug er et andet eksempel, hvor det er det nærmeste slagteri, der bliver benyttet.
Organic farming is another example, with the nearest slaughterhouse being the one that is used.
DanishJeg må også sige, at økologisk landbrug og genteknologi ikke er modsætninger for mig.
I must also say that for me ecological agriculture and gene technological do not represent a contradiction.
DanishSådanne oplysninger undergraver forbrugernes tillid til økologisk landbrug.
They will become dependent on the biotech companies.
DanishMåske burde vi tale om økologisk erhvervsliv i stedet for økologisk landbrug, fru kommissær?
Perhaps, instead of talking about ecological farming, we should be talking about an ecological economy?
DanishKort sagt et økologisk ansvarligt landbrug, det landbrug, som De Grønne hele tiden har forsvaret.
In short, ecologically responsible agriculture, which the Group of the Greens has always advocated.
DanishJeg vil have gjort det klart, at gmo ' er aldrig vil få lov til at forurene et økologisk landbrug.
It is like the parting of the Red Sea, like Mahomet on his mare, or like Jesus returning at Easter.
DanishStøtte til økologisk landbrug er også meget vigtig.
There is no disadvantaged region in Europe that has not been mentioned.
DanishMine damer og herrer, vi skal afmystificere økologisk landbrug.
Ladies and gentlemen, we should de-mystify organic farming.
DanishDet er ikke berettiget, at økologisk landbrug og ekstensiv kvægavl fremlægges som den eneste løsning.
It is wrong that organic farming and extensive animal husbandry should be proposed as the solution.
DanishJeg stemte for fru Auberts betænkning, som støtter udviklingen af økologiske fødevarer og økologisk landbrug.
At a time when the environment should be a priority, this issue should be high on the agenda.
DanishInteressant nok er proceskontrol foreskrevet i forordningen om økologisk landbrug.
Interestingly enough, supervision of the process as a whole is laid down in the order concerning conventional, organic farming.
DanishØkologisk landbrug har hidtil på europæisk plan kun været omfattet af lovgivning for den vegetabilske produktion.
In fact, up to now organic farming has only been regulated for vegetable products at European level.

Andre ord i vores ordbog

Danish
  • økologisk landbrug

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.