Dansk-engelsk oversættelse af "1930erne"

DA

"1930erne" engelsk oversættelse

EN
DA

1930erne {flertal}

volume_up
1930erne
Dette bringer os tilbage til 1930 ' erne, ikke fremad til de nye årtusinde.
This is taking us back to the 1930s, not forward to the new millennium.
Jeg har også senere ofte spurgt mig selv, hvor mange millioner menneskers liv vi kunne have sparet, hvis vi havde grebet ind allerede i 1930 ' erne.
Since then, I have often wondered how many millions of lives could have been saved if we had intervened as early as in the 1930s.
En ærværdig begivenhed i Europas og verdens historie var de unge mennesker, der i 1930 ' erne rejste til Spanien for frivilligt at forsvare demokratiet.
The youth of the 1930s were a glorious page in European and world history, travelling to Spain to defend democracy of their own accord.

Eksempelsætninger "1930erne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMindretallet blev til dels tvangsflyttet i 1927 og derefter i begyndelsen af 1930 ' erne.
They were resettled there, forcibly in some cases, in 1927 and in the early thirties.
DanishDette bringer os tilbage til 1930 ' erne, ikke fremad til de nye årtusinde.
This is taking us back to the 1930s, not forward to the new millennium.
DanishArthur Miller, den berømte amerikanske forfatter, sagde en gang: I 1930 ' erne var ordet Spanien en eksplosion.
The famous American writer Arthur Miller once said that in the 30s the word Spain was an explosion.
DanishJeg har også senere ofte spurgt mig selv, hvor mange millioner menneskers liv vi kunne have sparet, hvis vi havde grebet ind allerede i 1930 ' erne.
Since then, I have often wondered how many millions of lives could have been saved if we had intervened as early as in the 1930s.
DanishEn ærværdig begivenhed i Europas og verdens historie var de unge mennesker, der i 1930 ' erne rejste til Spanien for frivilligt at forsvare demokratiet.
The youth of the 1930s were a glorious page in European and world history, travelling to Spain to defend democracy of their own accord.
DanishDer blev fremsat grove antisemitiske tilkendegivelser - f.eks. cirkulerede der vittighedstegninger, der kunne have optrådt i Julius Streichers publikationer fra 1930 ' erne.
There was gross anti-Semitic abuse with, for example, cartoons circulating that could have figured in Julius Streicher's publications from the 1930s.
DanishDe af mine medborgere fra det tidligere Tjekkoslovakiet, der er ældre end mig, hørte noget tilsvarende i starten af 1930 ' erne, og det førte til afviklingen af vores stat.
Those of my fellow citizens from the former Czechoslovakia who are older than I am heard something similar in the early 1930s, and it resulted in the liquidation of our state.
DanishHr. formand, under den økonomiske krise i 1930 ' erne vedtog visse lande lovbestemmelser eller regler, som forbød kvinders adgang til arbejde i den offentlige sektor.
Mr President, during the economic crisis in the 1930s, certain countries, including mine, passed legislation or regulations forbidding access by women to the civil service, for example.
DanishSom ivrig lystfisker kunne jeg godt tænke mig at opleve stemningen fra 1930 ' erne, hvor lystfiskere fra havnen Scarborough i Yorkshire fangede tunfisk, der vejede op til 830 engelske pund.
As a king sport fisherman myself, I would love to see the days of the 1930s come back when anglers from the port of Scarborough in Yorkshire caught bluefin tuna weighing up to 830 pounds.