Dansk-engelsk oversættelse af "a la"

DA

"a la" engelsk oversættelse

EN
EN

"a la carte" dansk oversættelse

volume_up
a la carte {adj.} [talemåde]
volume_up
a la carte {adv.} [talemåde]
DA

a la {præposition}

volume_up
Det svækker de opnåede resultater og fører til et Europa à la carte.
That dilutes the acquis communautaire and leads to a Europe à la carte.
Det, som jeg slår til lyd for, er ikke økonomiske sanktioner à la Irak.
What I want, the appeal that I am making, is not for economic sanctions à la Iraq.
Jeg spørger mig selv, om det er en form for cohabitation à la française.
Is this some form of cohabitation à la française I ask myself?
EN

a la carte {adjektiv} [talemåde]

volume_up
a la carte
That dilutes the acquis communautaire and leads to a Europe à la carte.
Det svækker de opnåede resultater og fører til et Europa à la carte.
However, the communication almost gives the impression that we are offering an 'à la carte ' Europe.
Men meddelelsen giver næsten indtryk af et Europa a la carte, som vi tilbyder.
In an à la carte Europe, we will then have some nations eating from the set menu.
I et Europa a la carte er der folk, som må tage dagens ret.

Eksempelsætninger "a la" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis vi nu til sidst har en skæv fordeling a la USA, så har vi svigtet i Europa.
If we end up with USA-style unequal distribution, then we in Europe will have failed.
DanishDet vil betyde flere skrupelløse aktører og dermed flere ulykker a la Dover.
It will mean more unscrupulous players and, therefore, more Dover-style accidents.
DanishDet, som jeg slår til lyd for, er ikke økonomiske sanktioner à la Irak.
What I want, the appeal that I am making, is not for economic sanctions à la Iraq.
DanishAf mange grunde har vi ikke behov for ekspansionistiske tilbøjeligheder a la Delors.
There are a number of reasons why we have no use for expansionist tendencies Delors-style.
DanishHr. formand, " à la guerre comme à la guerre " - krig er krig, som man siger.
Mr President, in times of war we have to make do, as they say.
DanishDet svækker de opnåede resultater og fører til et Europa à la carte.
That dilutes the acquis communautaire and leads to a Europe à la carte.
DanishMen meddelelsen giver næsten indtryk af et Europa a la carte, som vi tilbyder.
However, the communication almost gives the impression that we are offering an 'à la carte ' Europe.
DanishI et Europa a la carte er der folk, som må tage dagens ret.
In an à la carte Europe, we will then have some nations eating from the set menu.
DanishJeg spørger mig selv, om det er en form for cohabitation à la française.
Is this some form of cohabitation à la française I ask myself?
DanishAlle kender de uhyrlige omkostninger i forbindelse med sammenhold i et Europa a la carte.
Everyone is well aware of the exorbitant cost in terms of consistency of an overly flexible Europe.
DanishUdvidelsen skaber ikke noget Europa a la carte og heller ikke et samfund af to klasser i Unionen.
Enlargement will not create an à la carte Europe or second-class citizens within the Union.
DanishDet, vi socialdemokrater imidlertid ikke vil være med til, er en arbejdsbeskyttelse a la carte i Europa.
In the past, doing that sort of thing got a lot done on the workplace protection front.
DanishI resten af Jugoslavien udspilles der et scenarium a la Irak.
In the rest of Yugoslavia, an Iraq-style scenario is in progress.
DanishHvis ikke minder det om en fastlåst situation a la Kafka.
Otherwise we end up with something resembling a Kafkaesque impasse.
DanishEn traditionel økonomipolitisk interventionspolitik a la Keynes med henblik på konjunkturstyring?
Should a conventional interventionist economic policy à la Keynes be pursued to control the economy?
DanishMan kan imidlertid ikke have en forretningsorden a la carte alt efter ens specifikke interesser!
We cannot evidently have Rules of Procedure to suit everyone, according to their particular interests.
DanishIndtil denne evaluering foreligger, vil det være for tidligt at foreslå noget nyt program a la HELIOS.
Pending that evaluation it would be premature to propose any further programme of the HELIOS type.
DanishDet er ikke effektivt, og det er bestemt ikke konkurrencedygtigt og dynamisk a la Lissabon-erklæringen.
That is not efficient, and it is most certainly not competitive and dynamic à la Lisbon Declaration.
DanishHvis denne tendens fortsætter, vil resultatet før eller siden blive et budget a la carte, og det kan vi ikke gå ind for.
Sooner or later we shall end up with an à la carte budget, and we cannot agree to that.
DanishRisikoen med et a la carte-Europa består i, at helheden og grundtanken med EU-samarbejdet går tabt.
The risk entailed in a Europe 'à la carte ' is that the whole integrity and basic idea of EU cooperation will be lost.

Lignende oversættelser "a la" på engelsk

la substantiv
English
a conto adverbium
English
a la carte adjektiv
English
a la carte adverbium
English
a priori adjektiv
English
a priori adverbium
English
a la mode adverbium
English