Dansk-engelsk oversættelse af "abort"

DA

"abort" engelsk oversættelse

EN

"to abort" dansk oversættelse

volume_up
abortion {substantiv}
DA

abort {en}

volume_up
1. medicin
Ikke engang de mest radikale tilhængere af fri abort slår aktivt til lyd for abort.
Not even the most radical pro-choice supporters are actively advocating abortion.
Der står i betænkningen, at abort ikke bør bruges som svangerskabsforebyggelse.
Abortion, the report states, should not be used as a contraceptive.
Vi krævede, at EU ikke skulle støtte programmer, der fremmer tvungen abort.
We demanded that the EU should not assist programmes which promote forced abortion.
abort
Euroen er imidlertid hverken et for tidligt født barn eller en abort.
But it is neither a premature birth nor a miscarriage.

Eksempelsætninger "abort" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishIkke engang de mest radikale tilhængere af fri abort slår aktivt til lyd for abort.
Not even the most radical pro-choice supporters are actively advocating abortion.
DanishDet indebærer, at abort faktisk er lovlig i Irland, men at der ikke er lovgivet om det.
This means that abortion is, in fact, legal in Ireland but is not legislated for.
DanishVi krævede, at EU ikke skulle støtte programmer, der fremmer tvungen abort.
We demanded that the EU should not assist programmes which promote forced abortion.
DanishDen irske forfatning indeholder et forbud mod abort, men også undtagelser.
For that reason, I believe that Mr Nisticò’ s proposal really is a good compromise.
DanishAbort er et valg, som mange kvinder træffer af en lang række grunde - mange tragiske.
Abortion is a choice many women make for a variety of reasons - many tragic.
DanishAlle ved, at hvis man ønsker en abort i Irland, så tager man til London!
Everybody knows that if you want to have an abortion in Ireland, you go to London!
DanishJeg vil gerne minde Parlamentet om, at abort er legalt i de fleste medlemsstater.
I would remind this House that in most Member States abortion is legal.
DanishEn abort er en falliterklæring for faderen, som ofte lusker bort i nedtrykt tilstand.
An abortion means failure on the father ’ s part, for he has often made off in a funk.
DanishDet er endvidere uantageligt at betragte abort som en ny form for fødselsbegrænsning.
Moreover, setting abortion up as a new method of contraception is out of the question.
DanishDer står meget klart, at abort ikke bør bruges som et middel til svangerskabsforebyggelse.
It clearly states that abortion should not be used as a birth control method.
DanishDe fleste EU-lande har gode lovmæssige ordninger om fødselsbegrænsning og abort.
Most EU countries apply sound legal provisions where birth control and abortion are concerned.
DanishDer står i betænkningen, at abort ikke bør bruges som svangerskabsforebyggelse.
Abortion, the report states, should not be used as a contraceptive.
DanishFortalerne for abort hævder, at fosteret er en del af kvindens krop.
Those who advocate abortion claim that the foetus is part of a woman’ s body.
DanishHver kvinde bør have ret til at beslutte sig for abort ifølge den nationale lovgivning.
Every woman should have the right to decide under national legislation.
DanishDet er kvinden selv, som skal beslutte sig for eller imod abort.
It is the women themselves who should decide whether or not to have an abortion.
DanishAbort kan aldrig være løsningen, det er den uønskede graviditet i sig selv, der skal forhindres.
Abortion can never be the solution; we must prevent unwanted pregnancies per se.
DanishSom enhver anden kvinde betragter jeg ikke abort som et normalt svangerskabsforebyggende middel.
Like other women, I do not regard abortion as a normal method of contraception.
DanishAbort opfattes ikke af de organisationer, som vi støtter, som en form for familieplanlægning.
   – Mr President, I would like to put another question to the Commission.
DanishHr. formand, de spanske kvinder rejste til London for at få en abort.
Mr President, Spanish women used to travel to London to have abortions.
DanishI henhold til denne artikel i forfatningen er abort ikke tilladt i Irland.
Under this constitutional article, abortion is illegal in Ireland.

Synonymer (engelsk) for "abortion":

abortion
abortive