Dansk-engelsk oversættelse af "absorbere"

DA

"absorbere" engelsk oversættelse

DA

absorbere {verbum}

volume_up
absorbere (også: optage)
Det vil kræve taktfuld og intensiv forvaltning at absorbere denne ændring uden problemer.
This will require sensitive and intensive management to absorb this change seamlessly.
Vi har allerede ført denne debat i trilogen med Rådet; kan disse lande absorbere dette tal?
We have already discussed whether these countries are able to absorb this figure in the trialogue debate with the Council.
Jeg er meget bange for, at denne forvirring er blevet større i forhold til evnen til at absorbere den.
I fear greatly that this confusion has increased in relation to the capacity to absorb it.

Eksempelsætninger "absorbere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet centrale spørgsmål er de relevante organisationers evne til at absorbere midlerne.
You raised some questions in your contributions that I should like to answer.
DanishDet vil kræve taktfuld og intensiv forvaltning at absorbere denne ændring uden problemer.
This will require sensitive and intensive management to absorb this change seamlessly.
DanishDerfor mener jeg, at der kræves overbevisning såvel som evne til at absorbere.
For all these reasons I believe that we need conviction as well as the capacity for absorption.
DanishHandlende og andre i leveringskæden forventes at absorbere afgifterne.
I agree that some of the predicted price rises may be alarmist, but there will be price rises.
DanishHr. formand, det tempo, som udviklingen foregår i i dag, kan ikke absorbere den høje arbejdsløshed.
Mr President, current rates of development are not absorbing the high level of unemployment.
DanishJeg er meget bange for, at denne forvirring er blevet større i forhold til evnen til at absorbere den.
I fear greatly that this confusion has increased in relation to the capacity to absorb it.
DanishStørre kapacitet kan absorbere en stigning i efterspørgslen uden med det samme at presse prisen i vejret.
Greater capacity can meet an increase in demand without the immediate need to put the prices up.
DanishDet udgør imidlertid ikke nogen risiko for budgettet, fordi dets margen kan absorbere det.
That does not, though, represent a risk to the Budget, as the large margin will remain and will be able to take it up.
DanishVi har allerede ført denne debat i trilogen med Rådet; kan disse lande absorbere dette tal?
We have already discussed whether these countries are able to absorb this figure in the trialogue debate with the Council.
DanishJeg har i dag også noteret mig den bekymring, der er blevet udtrykt med hensyn til Unionens evne til at absorbere Tyrkiet.
I have also taken note today of the concerns that have been expressed over the absorption capacity of the Union.
DanishKan Kosovo virkelig absorbere disse 500 millioner, når Kosovos bruttonationalindkomst er mellem EUR 800 millioner og 1 milliard?
Can Kosovo really absorb the 500 million when its gross national product is between EUR 800 million and EUR 1 billion?
DanishDe eksisterende programmer har i øvrigt gjort det muligt uden alt for meget besvær at absorbere strømmen af flygtninge i nabolandene.
Existing programmes have enabled the flow of refugees into neighbouring countries to be absorbed without too much difficulty.
DanishFor at absorbere disse uindfriede forpligtelser burde betalingerne snarere øges og ikke sænkes, medmindre formålet simpelthen er at spare op til de nationale finansforvaltninger.
The N+2 rule that the Commission mentioned was created to improve execution and to speed up the completion of projects.
DanishPå den anden side må vi respektere de løfter, som vi har afgivet til ansøgerlandene, og sikre, at vi er i stand til at absorbere nye medlemsstater.
We, on the other hand, must respect the promises which we have made to the applicant countries and ensure that we are able to absorb new Member States.
DanishFor perioden 2007-2013 vil Progress-programmet absorbere fællesskabsprogrammerne vedrørende social beskyttelse, arbejdsvilkår osv. i en og samme tekst.
. – For 2007-2013, the Progress programme wants to absorb the Community programmes on social protection, working conditions and so on into a single text.
DanishDer er utvivlsomt grænser for EU ' s evne til at absorbere nye medlemmer og leve op til de økonomiske udfordringer forbundet med udvidelsen.
Thank you, Mr President, first of all, I would like to note that our colleague Mr Eurlings has carried out an enormous task and deserves our acknowledgement and gratitude.
DanishKort sagt: Det er den økonomiske vækst, der har den afgørende rolle at spille for at absorbere de unge, og denne økonomiske vækst bør ligge alle på sinde.
To put it briefly: economic growth plays a crucial role in a country's capacity to absorb young people and this growth and economic development must be of concern to everyone.
DanishFlertallet i Parlamentet synes at være parat til at acceptere aktiv emballage, det vil sige emballage, som kan absorbere syre og fugt i sine omgivelser eller afgive antioxidanter.
In the future too, packages will on many occasions have to be expressly approved in the light of the particular substances and food they are to be used for.
DanishDermed sørger vi for at tilpasse støtten til produktionsstrukturen og til markedets muligheder for at absorbere produktionen uden at risikere at skabe en overskudsproduktion.
In this way we hope to tailor the aid to the production structure and the ability of the market to absorb the supply, without running the risk of creating surpluses.
DanishJeg vil specielt rose ordføreren for hans store indsats for at absorbere ændringsforslag fra kolleger fra forskellige partier, der også bekymrer sig meget om dette spørgsmål.
I particularly commend the rapporteur on the way he has worked hard to absorb amendments from colleagues from different parties, who also care strongly about this issue.