Dansk-engelsk oversættelse af "abstrakt"

DA

"abstrakt" engelsk oversættelse

DA

abstrakt {adjektiv}

volume_up
abstrakt
Det ønsker de ikke, at en Kommission blander sig i for et abstrakt princips skyld.
They do not want a Commission to interfere in this for the sake of an abstract principle.
De er en administrativt tildelt, abstrakt ret til at forurene atmosfæren.
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
Terrorisme er et abstrakt begreb, der dog har et konkret politisk fundament.
Terrorism is an abstract term but it has a specific political bedrock.

Eksempelsætninger "abstrakt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ønsker de ikke, at en Kommission blander sig i for et abstrakt princips skyld.
They do not want a Commission to interfere in this for the sake of an abstract principle.
DanishDe er en administrativt tildelt, abstrakt ret til at forurene atmosfæren.
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
DanishMenneskerettigheder eksisterer ikke isoleret, og de bør heller ikke betragtes abstrakt.
Human rights do not exist in isolation, neither should they be considered in abstract.
DanishTerrorisme er et abstrakt begreb, der dog har et konkret politisk fundament.
Terrorism is an abstract term but it has a specific political bedrock.
DanishDe må ikke se det som noget abstrakt, som vi taler om i Bruxelles eller Strasbourg.
They must not see it as something abstract which we only speak about in Brussels or Strasbourg.
DanishUnionsborgerskabet er et abstrakt begreb, som mangler retlig gyldighed.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
DanishNu er det jo nemt nok at tale om menneskerettigheder på et helt abstrakt plan her i Parlamentet.
It is easy for us in this House to talk about human rights in quite abstract terms.
DanishDet er meget vigtigt at fastslå, at det, vi gør i Hongkong, ikke er en obskur, abstrakt proces.
However, the Commission is bound to remain within the Treaty framework.
DanishSpørgsmålet er altså hyppigt tilbagevendende, men umådelig abstrakt.
Although this issue comes up time and again, it is very abstract.
DanishMen der skabes ikke flere job gennem en abstrakt dialog på europæisk plan.
But talks at an abstract European level do not create jobs.
DanishDermed drejer det sig ikke om et abstrakt spørgsmål, men om et praktisk, politisk spørgsmål.
This is not an abstract question, but a practical, political one.
DanishLad os holde op med at have en alt for abstrakt opfattelse af den typiske, individualistiske forbruger.
Let us abandon our all too abstract vision of the individualistic consumer.
DanishDet er et spørgsmål, som man virkelig ikke kan besvare abstrakt.
Sweden has been active in the democratisation process in Colombia.
DanishAt stille sig bag et sådant abstrakt krav under alle omstændigheder ikke kan lade sig gøre.
To support such an abstract demand willy-nilly is impossible.
DanishDette er ikke et abstrakt spørgsmål for dem, og det er heller ikke et problem, der er løst for længe siden.
This is not an abstract issue to them, nor is it a matter that has long since been resolved.
DanishVirksomheder er jo ikke noget abstrakt, men det at engagere sig er ensbetydende med at realisere friheden.
Enterprises are not an abstract concept, and getting involved means making freedom a reality.
DanishDer er i dag kun givet udtryk for dette på en abstrakt måde.
It has been expressed today by us only in an abstract form.
DanishDette er ikke et abstrakt spørgsmål, men derimod meget specifikt.
This is not an abstract issue but a very specific one.
DanishMan tror sommetider, at det drejer sig om et abstrakt økonometrisk emne, når vi taler om dette direktiv.
Some people believe that, when we talk about this directive, it concerns an abstract, econometric matter.
DanishDet er absolut ikke et abstrakt spørgsmål i dag.
This is not really a theoretical question in this day and age.