Dansk-engelsk oversættelse af "Abuja"

DA

"Abuja" engelsk oversættelse

EN
EN

"Abuja" dansk oversættelse

DA
DA

Abuja {egennavn}

volume_up
1. geografi
Abuja
Desværre er det nu tydeligt, at forpligtelserne fra Abuja var tomme løfter.
Sadly, it is now very obvious that the commitments given at Abuja were a sham.
Det er af stor betydning, at Abuja-aftalen igen gennemføres fuldstændigt.
It is extremely important that the Abuja agreement should once again be applied in full.
Sagens udvikling følges også nøje af Kommissionens delegation i Abuja.
The developments in this case are also being followed closely by the Commission Delegation in Abuja.
EN

Abuja {egennavn}

volume_up
1. geografi
Abuja
Sadly, it is now very obvious that the commitments given at Abuja were a sham.
Desværre er det nu tydeligt, at forpligtelserne fra Abuja var tomme løfter.
It is extremely important that the Abuja agreement should once again be applied in full.
Det er af stor betydning, at Abuja-aftalen igen gennemføres fuldstændigt.
The developments in this case are also being followed closely by the Commission Delegation in Abuja.
Sagens udvikling følges også nøje af Kommissionens delegation i Abuja.

Eksempelsætninger "Abuja" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDesværre er det nu tydeligt, at forpligtelserne fra Abuja var tomme løfter.
Sadly, it is now very obvious that the commitments given at Abuja were a sham.
DanishDet er af stor betydning, at Abuja-aftalen igen gennemføres fuldstændigt.
It is extremely important that the Abuja agreement should once again be applied in full.
DanishDer var stor modstand mod at tage til Abuja i Nigeria sidste år.
There was a lot of resistance about going to Abuja, in Nigeria last year.
DanishErklæringen understregede tillige, at aftalen fra Abuja stadig giver de største forhåbninger om fred.
The statement also stresses that the Abuja agreement remains the best hope for peace.
DanishSagens udvikling følges også nøje af Kommissionens delegation i Abuja.
The developments in this case are also being followed closely by the Commission Delegation in Abuja.
DanishDet regnede vi med, da vi i sin tid mødtes i Abuja i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU.
We supported this statement when we met at that time in Abuja in the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly.
DanishAbuja-aftalen indebar våbenhvile og muligheder for en forhandlingsløsning på konflikten.
There was an agreement in Abuja which provided for a cease-fire and arrangements to contain the conflict.
DanishDer er intet spor af den genindførelse af retsregler, som blev bebudet med Abuja-aftalen, tværtimod.
There is no sign of the return to the rule of law promised in the Abuja agreement; on the contrary.
DanishNu skal der også afholdes drøftelser i Abuja i Vestafrika.
We are going to have one in Abuja in West Africa too.
DanishAbuja-fredsaftalen er sat ud af kraft, og de udenlandske tropper gør sig skyldige i menneskerettighedskrænkelser.
The Abuja peace agreement has been suspended and the foreign troops are committing countless human rights violations.
DanishAbuja-aftalen må overholdes, så Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskabs indsættelsesstyrke, ECOMOG, hurtigt kan bringes på plads.
It is vital to observe the Abuja agreement and rapidly establish ECOMOG, the peace-keeping force of the Economic Community of West African States.
DanishHr. formand, vi, som var i Abuja og Kano sidste år til AVS-mødet, bifaldt præsident Obasanjos skift fra militærdiktatur til demokrati.
Mr President, those of us who were in Abuja and Kano last year for the ACP meeting welcomed President Obasanjo's move from military dictatorship to democracy.
DanishVi støtter ligeledes de mæglingsbestræbelser, der nu er undervejs, og opfordrer indtrængende de involverede parter i konflikten til at overholde Abuja-aftalen.
We also support the mediation efforts currently underway and call on the parties involved in the conflict to comply with the Abuja agreement.
DanishDer var plenarforsamling i Abuja i Nigeria i marts og i Bruxelles i oktober, nu med den nye benævnelse Den Blandede Parlamentariske Forsamling.
There was the Abuja Summit in Nigeria in March and the meeting in Brussels in October, together with the new designation of the Joint Parliamentary Assembly.
DanishVi har gjort store fremskridt i Nord-Syd-forhandlingen og har opnået en aftale, men desværre sker der ingen fremskridt i Abuja-processen.
We have made a lot of progress on the North-South negotiation, and we have reached an agreement, but we unfortunately have the Abuja process, which has not made any progress.
DanishPræsident João Bernardo Vieira og general Mane indgik den 1. november 1988 en fredsaftale i Abuja, og den skal de absolut overholde.
President Jean Bernardo Vieira and General Ansumane Mané concluded a peace agreement in Abuja on 1 November 1998, and it is absolutely essential that they observe the terms of that agreement.
DanishKommissionen, medlemsstaterne og det internationale samfund støtter i høj grad Den Afrikanske Unions mål om at nå til en hurtig fredsaftale under drøftelserne i Abuja.
The Commission, Member States and the international community are very supportive of the African Union’ s objective to reach a rapid peace agreement in the talks in Abuja.
DanishDermed undgår man et sikkerhedsmæssigt tomrum i Darfur på et tidspunkt, hvor volden blusser op på ny, og hvor den proces, der blev igangsat via Abuja-fredsaftalerne, er gået i stå.
That will help prevent a security vacuum in Darfur, at a time when violence is erupting once again and when the process launched by the Abuja peace agreements is at a standstill.

Synonymer (engelsk) for "Abuja":

Abuja