Dansk-engelsk oversættelse af "acceleration"

DA

"acceleration" engelsk oversættelse

EN

"acceleration" dansk oversættelse

DA

acceleration {en}

volume_up
acceleration
Ærede kolleger, Berlinmurens fald betød ikke Historiens endeligt; der skete tværtimod en voldsom acceleration.
Ladies and gentlemen, the fall of the Berlin Wall did not mean the end of history, but its rapid acceleration.
Der mangler initiativer, der kunne gøre forbrugerne opmærksomme på, hvor vigtig deres kørsel er - f.eks. i forhold til acceleration eller høj fart.
What we need are initiatives that will bring home to consumers how important their style of driving is - e. g. in terms of acceleration and speed.
EN

acceleration {substantiv}

volume_up
acceleration
Ladies and gentlemen, the fall of the Berlin Wall did not mean the end of history, but its rapid acceleration.
Ærede kolleger, Berlinmurens fald betød ikke Historiens endeligt; der skete tværtimod en voldsom acceleration.
What we need are initiatives that will bring home to consumers how important their style of driving is - e. g. in terms of acceleration and speed.
Der mangler initiativer, der kunne gøre forbrugerne opmærksomme på, hvor vigtig deres kørsel er - f.eks. i forhold til acceleration eller høj fart.

Eksempelsætninger "acceleration" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er i det seneste år sket endnu en markant acceleration af forhandlingsprocessen som sådan.
The pace of the negotiating process itself increased considerably again last year.
DanishDenne acceleration i de internationale økonomiske aktiviteter betyder også, at risikoen er meget høj.
And as international financial activity speeds up, the risks increase.
DanishÆrede kolleger, Berlinmurens fald betød ikke Historiens endeligt; der skete tværtimod en voldsom acceleration.
Ladies and gentlemen, the fall of the Berlin Wall did not mean the end of history, but its rapid acceleration.
DanishDet internationale samfund må gøre alt, hvad der er muligt for at forhindre enhver yderligere acceleration af volden, som kan true den globale fred.
The international community must urgently do everything possible to prevent any further escalation of violence which might threaten global peace.
DanishDer mangler initiativer, der kunne gøre forbrugerne opmærksomme på, hvor vigtig deres kørsel er - f.eks. i forhold til acceleration eller høj fart.
What we need are initiatives that will bring home to consumers how important their style of driving is - e. g. in terms of acceleration and speed.
DanishDen anden store forandring, som vi oplever, og som Europa må indstille sig på, er den rivende acceleration i den økonomiske udvikling hen imod et globalt marked og en global konkurrence.
The second major change which we are witnessing and to which Europe must adjust is the meteoric speed at which the economy is moving towards a global market and global competition.

Synonymer (engelsk) for "acceleration":

acceleration
accelerator
accelerator pedal