Dansk-engelsk oversættelse af "acceptere"

DA

"acceptere" engelsk oversættelse

DA

acceptere [accepterer|accepterede] {verbum}

volume_up
Hvad angår dette forslag, kan Kommissionen acceptere flere ændringsforslag.
With regard to this proposal, the Commission can accept several of the amendments.
Kommissionen kan ikke acceptere de ændringsforslag, som Parlamentet har indføjet.
The Commission cannot accept the amendments that Parliament has entered.
Af disse grunde kan vi ikke acceptere ændringsforslagene vedrørende Kanaltunnelen.
On these grounds, I cannot accept the amendments relating to the Channel Tunnel.
Jeg vil derfor indtrængende anmode Kommissionen om også at acceptere dette punkt.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
Kommissionen kan i det store og hele acceptere de fleste af ændringsforslagene.
Overall, the Commission can take on board most of the amendments tabled.
Vi er desværre ikke i stand til at acceptere samtlige ændringsforslag.
Unfortunately we will not be able to take on board all amendments.
Det kan vi ikke acceptere af hensyn til subsidiaritetsprincippet.
We cannot accept this, if we take account of the principle of subsidiarity.
Jeg vil derfor indtrængende anmode Kommissionen om også at acceptere dette punkt.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
Kommissionen kan i det store og hele acceptere de fleste af ændringsforslagene.
Overall, the Commission can take on board most of the amendments tabled.

Eksempelsætninger "acceptere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen kan acceptere dette, og vi vil selvfølgelig sørge for, at det sker.
The Commission can accept this, and we shall of course make sure that it happens.
DanishKommissionen kan i princippet acceptere ændringsforslag 2, som gør dette klart.
The Commission can, in principle, accept Amendment No 2, which makes this clear.
DanishAf samme grund kan Kommissionen heller ikke acceptere ændringsforslag 32 og 33.
For the same reason, the Commission also cannot accept Amendments Nos 32 and 33.
DanishMen Bangemann sagde udtrykkeligt, at handelshindringer ville han ikke acceptere.
But Mr Bangemann stated categorically that he would not accept trade barriers.
DanishDer er imidlertid to punkter, som Kommissionen finder vanskeligt at acceptere.
There could also be extensions in this area if defined within the IMO framework.
DanishKommissionen kan acceptere ændringsforslag 1 til 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 og 43.
The Commission can accept Amendments Nos 1 to 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 and 43.
DanishMen jeg kan desværre ikke acceptere de øvrige ændringsforslag af følgende grunde.
Unfortunately, I cannot accept the other amendments, for the following reasons.
DanishVedrørende de ændringsforslag, vi ikke kan acceptere, vil jeg gerne sige hvorfor.
As for the amendments that we cannot accept, I would like to state our reasons.
DanishDet ville ikke være logisk at acceptere et af forslagene og forkaste de to andre.
It would not make sense to accept one of the requests and to reject the others.
DanishAf disse grunde kan vi ikke acceptere ændringsforslagene vedrørende Kanaltunnelen.
On these grounds, I cannot accept the amendments relating to the Channel Tunnel.
DanishJeg vil derfor indtrængende anmode Kommissionen om også at acceptere dette punkt.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
DanishDe skal vide, at der er blevet sagt visse ting her, som jeg ikke kan acceptere.
You must realize that some things have been said today which I find unacceptable.
DanishKommissionen kan derfor ikke acceptere ændringsforslag 14, 18, 19, 20, 21 og 22.
The Commission cannot, therefore, accept Amendments Nos 14, 18, 19, 20, 21 and 22.
DanishI denne sammenhæng kan vi acceptere ændringsforslag 5 og 7 med mindre ændringer.
In this context therefore we accept Amendments Nos 5 and 7 after slight rewording.
DanishHr. formand, hvis PPE vil stemme» for« på det grundlag, vil jeg acceptere det.
Mr President, if, on that basis the PPE will vote 'for ', then I will accept it.
DanishDet er et omfattende ændringsforslag, og Kommissionen kan acceptere dele af det.
That is a comprehensive amendment, parts of which are acceptable to the Commission.
DanishHar Rådet nogen bemærkninger, eller kan det acceptere Parlamentets godkendelse?
Does the Council wish to comment, or is it satisfied with Parliament ’ s approval?
DanishDer er imidlertid en række ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan acceptere.
However, there are a number of amendments which the Commission cannot accept.
DanishJeg håber, at Parlamentet kan acceptere disse og ligeledes ændringsforslag 3 og 4.
I would hope that Parliament will approve them, as it did Amendments Nos 3 and 4.
DanishPå det grundlag var vi parate til at acceptere, at immuniteten skulle bevares.
On that basis, we were prepared to accept that the immunity should be maintained.