Dansk-engelsk oversættelse af "Adam"

DA

"Adam" engelsk oversættelse

EN
EN

"Adam" dansk oversættelse

DA
DA

Adam {egennavn}

volume_up
1. "bibelsk person", religion
Adam
og Adam blev ikke bedraget men Kvinden blev bedraget og er falden i Overtrædelse.
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
Man har i Adam Smiths navn opgivet at gennemføre vaccinationer.
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Jeg har støttet størstedelen af Adam-betænkningens ændringsforslag.
I supported most of the amendments contained in the Adam report.
EN

Adam {egennavn}

volume_up
1. religion
Adam
volume_up
Adam {egen.} (bibelsk person)
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
og Adam blev ikke bedraget men Kvinden blev bedraget og er falden i Overtrædelse.
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Man har i Adam Smiths navn opgivet at gennemføre vaccinationer.
I supported most of the amendments contained in the Adam report.
Jeg har støttet størstedelen af Adam-betænkningens ændringsforslag.

Eksempelsætninger "Adam" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishog Adam blev ikke bedraget men Kvinden blev bedraget og er falden i Overtrædelse.
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
DanishDerpå gjorde Gud HERREN Skindkjortlet til Adam og hans Hustru og klædte dem dermed.
Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them.
DanishEn religiøst baseret etnisk gruppe, en hellig alliance mellem Adam Smith og Calvin.
It is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
DanishAdam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
DanishDenne forskel er den samme, som adskilte Keynes fra Adam Smith og Cambridge fra Oxford.
This is the divergence that separated Keynes from Adam Smith and Cambridge from Oxford.
DanishGordon Adam, allerede sagt, at vi her har brug for absolut flertal.
As Gordon Adam has already said, we do need an absolute majority in Parliament.
DanishOg hvornår får vi ligesom Adam de æbler, som Eva har plukket, direkte fra træet?
When will we again have the pleasure of harvesting this produce near our homes like we used to?
DanishDerpå tog Gud HERREN Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte den.
And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
DanishMen Adam kaldte sin Hustru Eva thi hun blev Moder til alt levende.
And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.
DanishOg konflikten forstærkes, når vi senere i dag skal drøfte den anden betænkning af Gordon Adam.
And the conflict will intensify later today when we discuss Mr Adam's second report.
DanishThi ligesom alle dø i Adam således skulle også alle levendegøres i Kristus.
For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
DanishAdam svarede: "Kvinden som du satte ved min Side gav mig af Træet og så spiste jeg.
And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.
DanishJeg siger samordne bedre, for vi behøver ikke at begynde ved Adam og Eva.
I would say to coordinate them better, for we do not have to recreate the world all over again.
DanishAdam har klart påvist mulighederne for eksport af kulteknologi.
Mr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
DanishMan har i Adam Smiths navn opgivet at gennemføre vaccinationer.
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
DanishOg de var begge nøgne både Adam og hans Hustru men de bluedes ikke.
And they were both naked, the man and his wife, and were notashamed.
DanishMen Gud HERREN bød Adam: "Af alle Træer i Haven har du Lov at spise.
And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
Danishog efter at Adam havde avlet Set levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;
And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
DanishJeg har støttet størstedelen af Adam-betænkningens ændringsforslag.
I supported most of the amendments contained in the Adam report.
Danishog af Ribbenet som Gud HERREN havde taget af Adam byggede han en Kvinde og førte hende hen til Adam.
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

Synonymer (engelsk) for "Adam":

Adam
adamant
Adam Smith
English