Dansk-engelsk oversættelse af "adel"

DA

"adel" engelsk oversættelse

DA

adel {kun ental}

volume_up
adel
volume_up
nobility {k.ent} [gl.dags]
Hvis man presser adelen, er det bønderne, der føler pinen.
When you squeeze the nobility, it's the peasants who feel the pinch.
Vi skal således åbne vores dør for " den nye adel ", nemlig de ærlige borgere, men lukke døren for de kriminelle, som desværre eksisterer overalt, ligesom der er sorte får overalt.
In other words, an open doorway for the new nobility of honest citizens but doors closed to the delinquents who, I am sad to say, are to be found everywhere, just like black sheep.

Eksempelsætninger "adel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen som De selv ved, fru kommissær, hedder det jo så smukt, at adel forpligter.
But as you know, Madam Commissioner, noblesse oblige.
DanishDet gjorde Hærskarers HERRE for at vanære Hovmod skænde al Stolthed al Jordens Adel.
The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.
DanishHvo satte sig dette for mod det kronede Tyrus hvis Købmænd var Fyrster hvis Kræmmere Jordens Adel?
Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth?
DanishDerfor skal mit Folk føres bort før det ved det dets Adel blive Hungerens Bytte dets Hob vansmægte af Tørst.
Therefore my people are gone into captivity, because they have no knowledge: and their honourable men are famished, and their multitude dried up with thirst.
DanishI år fremsatte ordføreren et forslag, der går videre, og som i sig selv er rigtigt, nemlig at overføre disse udgifter til budgettets A-del i forbindelse med BUT.
This year, the rapporteur has made a more radical proposal - in itself a good idea - to move this expenditure into part A of the budget in connection with the BUTS.
DanishDet er det, vi gør med fællesskabsinitiativet Interreg III, som indeholder en A-del, der er specifikt tilegnet styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde.
Will the Commission soon be submitting a proposal for a legal framework which will make cross-border cooperation possible between state, regional and local governments within the EU?
DanishVi skal således åbne vores dør for " den nye adel ", nemlig de ærlige borgere, men lukke døren for de kriminelle, som desværre eksisterer overalt, ligesom der er sorte får overalt.
In other words, an open doorway for the new nobility of honest citizens but doors closed to the delinquents who, I am sad to say, are to be found everywhere, just like black sheep.
DanishDisse ændringer af SOLAS-konventionen og ISPS-kodens A-del omfatter bestemmelser, der er obligatoriske, men som giver mulighed for forskellige fortolkninger og tilpasninger i medlemsstaterne.
Given the introduction of considerable improvements in the common position, which led to much greater progress than could have been predicted at second reading, I support...