Dansk-engelsk oversættelse af "adfærdskodeks"

DA

"adfærdskodeks" engelsk oversættelse

DA

adfærdskodeks {et}

volume_up
adfærdskodeks
Can you have a code of practice in a directive?
Det var faktisk en meget forsonende skrivelse, men man insisterede på at fortsætte med den adfærdskodeks, som jeg havde klaget over.
In fact, it was a very conciliatory letter but insisted on remaining with the code of practice of which I complained.
Jeg vil gerne anmode rådsformanden om at undersøge, om en sådan adfærdskodeks kan accepteres af medlemsstater i tilfælde af sådanne episoder i fremtiden?
Would the President-in-Office see whether such a code of practice could be agreed between Member States for any such future incidents?

Eksempelsætninger "adfærdskodeks" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen har givet en tilskyndelse hertil ved den foreslåede adfærdskodeks.
The Commission has instigated this in the code of conduct which it recommends.
DanishDer er vedtaget en adfærdskodeks for medlemmerne af Kommissionen og deres kabinetter.
A code of conduct for Commissioners and their private offices has been adopted.
DanishPå dette område ville en adfærdskodeks have været utænkelig for blot et par år siden.
Another issue that was dealt with was the Code of Conduct on counter-terrorism.
DanishKommissionen skal opstille en adfærdskodeks for europæiske multinationale selskaber.
The European Commission must draw up a code of conduct for European multinationals.
DanishDisse skal naturligvis undersøges omhyggeligt i den kommende adfærdskodeks.
They have of course to be worked out in detail in the future Code of Conduct.
DanishDen sidste mangel ved EU ' s adfærdskodeks er, at den ikke er juridisk bindende.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
DanishDet er oven i købet et klart brud på EU ' s adfærdskodeks for våbeneksport.
It is also a clear violation of the code of conduct regarding the export of weapons.
DanishKommissionen har i årevis forsøgt at sikre vedtagelsen af en sådan adfærdskodeks.
The Commission has been trying for years to secure conclusion of such a code of conduct.
DanishOm: Gennemførelse af Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport
Subject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
DanishDet har til hensigt at indgive en EU-adfærdskodeks om regulering af våbenhandelen.
It intends to submit a EU code of conduct on the arms trade regulations.
DanishDet er langt fra en tom gestus, at vi fremlægger en europæisk adfærdskodeks.
It is far from being a futile gesture for us to put forward a European code of conduct.
DanishEn vid udbredelse af den europæiske adfærdskodeks om ligeløn er nødvendig.
Broad dissemination of the European code of conduct on equal pay is needed.
DanishJeg hilser derfor en adfærdskodeks for bank- og finanssektoren velkommen.
I therefore welcome a code of behaviour for the banking and finance sector.
DanishOm: Indførelse af en EU-adfærdskodeks om våbenhandel under det britiske formandskab
Subject: Introduction of an EU code of conduct on the arms trade by the British Presidency
DanishI øjeblikket arbejder man på at udforme et adfærdskodeks for beskatningen af virksomhederne.
Work is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
DanishDerudover anser jeg det ikke for muligt at opstille en " adfærdskodeks i medierne ".
Furthermore, I think that a " media code of conduct " is impractical.
DanishHer drejer det sig jo om at skabe en særlig adfærdskodeks for europæiske virksomheder.
The aim of the present initiative is to create our own code of conduct for European firms.
DanishDet rigtige valg står mellem denne adfærdskodeks og et totalforbud.
However, the real choice is between this code of conduct and a complete ban.
DanishEngang fik vi at vide, at det ikke var muligt at gennemføre en adfærdskodeks.
We were told at one time that a Code of Conduct was not possible.
DanishEU må følge dette op med sin egen adfærdskodeks for god forvaltningsskik.
The European Union must now follow suit with its own code of good administrative behaviour.