Dansk-engelsk oversættelse af "adgangskode"

DA

"adgangskode" engelsk oversættelse

DA

adgangskode {en}

volume_up
adgangskode (også: kodeord)
Send aldrig fortrolige eller personlige oplysninger, herunder din adgangskode, via e-mail.
Never send confidential or personal information, including your password, via email.
Vi anbefaler, at du opdaterer din adgangskode regelmæssigt – mindst to gange om året.
We recommend updating your password regularly, at least twice a year.
Du kan genoprette din adgangskode til Google Mail ved at benytte følgende fremgangsmåde:
To recover your Google Mail password, please begin with these steps:

Eksempelsætninger "adgangskode" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSend aldrig fortrolige eller personlige oplysninger, herunder din adgangskode, via e-mail.
Never send confidential or personal information, including your password, via email.
DanishDu skal angive dit brugernavn og din adgangskode igen, når du vender tilbage til Google Mail.
You'll need to re-enter your username and password when you return to Google Mail.
DanishVi anbefaler, at du opdaterer din adgangskode regelmæssigt – mindst to gange om året.
We recommend updating your password regularly, at least twice a year.
DanishDu kan genoprette din adgangskode til Google Mail ved at benytte følgende fremgangsmåde:
To recover your Google Mail password, please begin with these steps:
DanishHer er et par tip til, hvordan du opretter en adgangskode og opbevarer den på en sikker måde:
Here are a few tips for creating your password, and keeping it safe:
DanishDu kan også gendanne din adgangskode.Skift ~~~ login-e-mailadresse
You may also recover your password.Change Login Email Address
DanishDu kan gendanne din adgangskode ved at besøge denne side.
If you'd like to recover your password, visit this page.
DanishSkift din adgangskode på siden Administration af konto.
To change your password, visit our Managing Account page.
DanishBrug ikke samme adgangskode til flere forskellige websteder.
Don't use the same password for different websites.
DanishHvis du ønsker at gå videre med nulstilling af din adgangskode, er det vigtigt, at du ikke foretager flere loginforsøg.
In order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.
DanishHvis din adgangskode ikke fungerer, skal du gennemføre vores proces til gendannelse af adgangskode.
Here's how to change your Google Mail password:
DanishHer er et par tip til, hvordan du opretter en adgangskode og opbevarer den på en sikker måde:
DanishKontroller, at du har oprettet en entydig adgangskode, som kan være med til at forhindre, at uønskede brugere får adgang til din konto.
Make sure you create a unique password to help keep someone from breaking in to your account.
DanishHvis flere brugere skal have adgang til din AdWords-konto, skal du ikke bare dele det samme brugernavn og den samme adgangskode.
If multiple people need to use your AdWords account, don't just share the same username and password.
DanishFor at beskytte dine oplysninger vil nulstilling af din adgangskode også rydde dine kreditkortoplysninger.
If you forget your password, note that resetting it will also clear your credit card informationto protect your information.
DanishHvis dit indhold er privat, skal du anvende servergodkendelse (beskyttelse med adgangskode) for at blokere adgangen til det.
If your content is private, you must use server side authentication (password-protection) to block access to it.
DanishEn god adgangskode indeholder en kombination af tal, tegn og store og små bogstaver, så den ikke er så let at gætte.
A good password contains a combination of numbers, characters, and case-sensitive letters, so it can't be guessed easily.
DanishSpam, skadelige scripts og svindelnumre med adgangskode-phishing er også forbudt i lokale fortegnelser og andet tilknyttet indhold.
Spam, malicious scripts and password phishing scams are also prohibited in local listings and other associated content.
DanishHvis du opretterbekræftelse i to trin for din konto, skal du måske indtaste en applikationsspecifik adgangskode for at fortsætte.
If you've set up two-step verification for your account, you may need to enter an application-specific password to continue.
DanishSådan ændrer du din adgangskode: