Dansk-engelsk oversættelse af "administrativt organ"

DA

"administrativt organ" engelsk oversættelse

DA

administrativt organ {et}

volume_up
administrativt organ
Interimsudvalget er som rådgivende og administrativt organ forældet og skal erstattes af et politisk råd.
As an advisory and administrative body, the interim committee is an anachronism and must be replaced by a political council.
Den Liberale Gruppe er helt imod oprettelsen af et nyt administrativt organ, som styrker det europæiske bureaukrati endnu mere.
The Liberal Group is totally against the setting up of a new administrative body that will further increase European bureaucracy.
En regering kan man afsætte, og man kan lægge politisk pres på den, men Kommissionen er en mærkelig blanding af regering og administrativt organ.
You can dismiss governments or put pressure on them, but the Commission is a peculiar hybrid of a legislative and administrative body.
administrativt organ
administrativt organ

Eksempelsætninger "administrativt organ" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishInterimsudvalget er som rådgivende og administrativt organ forældet og skal erstattes af et politisk råd.
As an advisory and administrative body, the interim committee is an anachronism and must be replaced by a political council.
DanishDen Liberale Gruppe er helt imod oprettelsen af et nyt administrativt organ, som styrker det europæiske bureaukrati endnu mere.
The Liberal Group is totally against the setting up of a new administrative body that will further increase European bureaucracy.
DanishEn regering kan man afsætte, og man kan lægge politisk pres på den, men Kommissionen er en mærkelig blanding af regering og administrativt organ.
You can dismiss governments or put pressure on them, but the Commission is a peculiar hybrid of a legislative and administrative body.
DanishDet ville efter vores mening være fuldstændigt illegalt og udemokratisk, hvis et administrativt organ kunne idømme suveræne stater sådanne sanktioner.
In our opinion, it would be entirely illegitimate and undemocratic for an administrative body to be capable of imposing such penalties on sovereign states.
DanishDet bør erindres, at den nye Kommission, selv om den er et administrativt organ, har påtaget sig til at gøre dette budget til " konkurrencedygtigheds- og samhørighedsbudget ".
That being the case, these changes should be incorporated into the amending budget in the most transparent and efficient way possible.
DanishDet er på tide, at Rådet tager sig sammen og fuldt ud påtager sig sit politiske ansvar og sikrer, at et administrativt organ ikke træffer beslutninger i dets sted.
It is time for the Council to get a grip on itself and comply fully with its political responsibilities, preventing any other administrative body from taking its decisions for it.

Lignende oversættelser "administrativt organ" på engelsk

organ substantiv
English
dømmende organ substantiv
rådgivende organ substantiv