DA

administrator {en}

volume_up
administrator
Tal med din administrator, hvis du har spørgsmål.
Talk to your administrator if you have any questions.
Vi henstiller derfor til FN ' s administrator Kouchner og tillige til OSCE, at de nu søger udveje for løsladelse.
We therefore call on the UN Administrator, Kouchner, and also the OSCE, to seek a way to ensure their release.
Hvis et antal unikke brugere markerer et foto, vil Panoramios administrator gennemse fotoet og derudfra foretage yderligere handling.
If a number of unique users flag a photo, the Panoramio administrator will review the photo and take further action.
administrator (også: formueforvalter, kurator, værge)
EN

administrator {substantiv}

volume_up
1. generel
administrator (også: trustee)
Talk to your administrator if you have any questions.
Tal med din administrator, hvis du har spørgsmål.
We therefore call on the UN Administrator, Kouchner, and also the OSCE, to seek a way to ensure their release.
Vi henstiller derfor til FN ' s administrator Kouchner og tillige til OSCE, at de nu søger udveje for løsladelse.
If a number of unique users flag a photo, the Panoramio administrator will review the photo and take further action.
Hvis et antal unikke brugere markerer et foto, vil Panoramios administrator gennemse fotoet og derudfra foretage yderligere handling.
2. business
administrator

Eksempelsætninger "administrator" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKontakt din it-administrator for at få hjælp til gendannelse af adgangskoden.
Please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
DanishTal med din administrator, hvis du har spørgsmål.
Talk to your administrator if you have any questions.
DanishVi henstiller derfor til FN ' s administrator Kouchner og tillige til OSCE, at de nu søger udveje for løsladelse.
We therefore call on the UN Administrator, Kouchner, and also the OSCE, to seek a way to ensure their release.
DanishHvis et antal unikke brugere markerer et foto, vil Panoramios administrator gennemse fotoet og derudfra foretage yderligere handling.
If a number of unique users flag a photo, the Panoramio administrator will review the photo and take further action.
DanishDin administrator kan have valgt, om du skal kunne gemme adgangskoder, og du vil derfor ikke selv kunne ændre denne indstilling.
Your network administrator might choose whether you can save passwords, in which case you can't change this setting here.
DanishDer hersker kaos, og den ene despotiske administrator afløser den anden, fordi amerikanerne og briterne ikke ved, hvad de skal stille op.
It is a chaos in which one military governor succeeds another because the Americans and the British do not really know exactly what to do.
DanishGoogle Apps-brugere skal kontakte deres it-administrator for at få hjælp til gendannelse af adgangskoden.
If your password isn't working, you'll need to go through our password recovery process.Google Apps users, please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
DanishHvis Khin Nyunt overflyttes til ledende administrator for det burmesiske windsurfinghold, der skal besøge min valgkreds i Weymouth i 2012, skal han ikke have visum.
If Khin Nyunt is transferred to chief administrator of the Burmese windsurfing squad to visit my own constituency in Weymouth in 2012, he should not be given a visa.
DanishHvis du som administrator opretter en ny profil i en konto, der er linket til AdWords, vises afkrydsningsfeltet 'Anvend omkostningsdata', der allerede er markeret.
If you are an Administrator and creating a new profile in an account that is linked with AdWords, you will see an 'Apply Cost Data' checkbox that is already checked off.
DanishHvis en profil har AdWords-omkostningsdata, der blev aktiveret af et medlem af AdWords supportteam, kan Analytics-kontoens administrator stadig redigere indstillingerne.
If a profile has cost data that was applied by an AdWords support team member, the Administrator of the Analytics account is still able to edit the cost data settings.
DanishHvis den Google Analytics-konto, du vil slette, ikke er linket til en anden Analytics- eller AdWords-konto, og du er administrator af kontoen, er det nemt at slette kontoen.
If the Google Analytics account you want to delete is not linked to any other Analytics or AdWords accounts and you are an Administrator of the account, deleting your account is simple.
DanishPensionsfondene kan ikke frit benytte sig af en hvilken som helst autoriseret administrator i Unionen, hvilket begrænser fordelene ved en sund og effektiv konkurrence inden for Unionen.
Pension funds are not free to use any authorised manager established in the Union, and this limits the advantages deriving from healthy and effective competition at EU level.