Dansk-engelsk oversættelse af "adresse"

DA

"adresse" engelsk oversættelse

EN
DA

adresse {en}

volume_up
adresse
Endvidere er adresse og fødselsdato fjernet fra bagsiden af kortet.
In addition they have removed the address and date of birth from the back of the card.
Hvis du vil søge efter en adresse, skal du angive adressen og klikke på Søg i Google Maps.
To search for an address, enter the address and click Search Maps.
Du kan også vælge automatisk at bruge den adresse, som en meddelelse er blevet sendt til.
You can also choose to automatically use the address to which a message was sent.

Eksempelsætninger "adresse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKlik på Rediger e-mail-adresser for at bytte din gamle e-mail-adresse ud med en ny.
Click Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.
DanishJeg håber, at De tager det ønske, som vi i dag udtrykker, med til den rette adresse.
I hope that you will make sure that our wishes are delivered to the right address.
DanishHvis du har tilmeldt dig Google Wallet med en adresse, der ikke slutter med @gmail.com,
If you signed up for Google Wallet with an address that doesn't end in @gmail.com,
DanishDu kan også vælge automatisk at bruge den adresse, som en meddelelse er blevet sendt til.
You can also choose to automatically use the address to which a message was sent.
DanishNår du opretter en ny Google-konto, skal du bekræfte din e-mail-adresse.
When you create a new Google Account, you need to verify your email address.
DanishDen anden valgmulighed er at bruge Google Mails udgående servere med en anden "fra"-adresse.
Or, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.
DanishDu kan ændre det navn, der er knyttet til din e-mail-adresse, men ikke selve adressen.
You can change the name that's linked to your email address, but not the address itself.
DanishDet siger jeg principielt med adresse til medlemsstaterne og Rådet.
I say this as a point of principle to the Member States and the Council itself.
DanishMed Google Mail kan du automatisk videresende indgående e-mail til en anden e-mail-adresse.
Google Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.
DanishNår vi har en fælles valuta, kan vi også have en fælles elektronisk adresse.
Just as we have a single currency, we could also have a single URL.
DanishDet nytter ikke noget, at man beder om at få slettet sit telefonnummer eller sin e-mail-adresse!
We can ask for our phone number or e-mail address to be deleted but it is no use!
DanishIndtast Web-adresse (URL), eller angiv den lokale fil, der skal åbnes:
Enter the World Wide Web location (URL) or specify the local file you would like to open:
DanishEndvidere er adresse og fødselsdato fjernet fra bagsiden af kortet.
In addition they have removed the address and date of birth from the back of the card.
DanishMen Unionen sender stadig sin faktura og protokoller til deres forældres gamle adresse.
Yet the Union continues to send its invoices and minutes to the old address of their parents.
DanishAngiv en ekstern adresse eller en lokal fil, som skal bruges til at oprette en ny side:
Enter a remote location or local file to use to create a new page:
DanishVi beder dig nogle gange om at bekræfte, at din e-mail-adresse til gendannelse stadig er korrekt.
We may sometimes ask you to verify that your recovery email address is still correct.
DanishDer sendes en besked om nulstilling af adgangskoden til din e-mail-adresse til gendannelse.
A password reset message will be sent to your recovery email address.
Danish"Din placering" er din aktuelle browser på din aktuelle IP-adresse.
"Your location" means your current browser at your current IP address.
DanishDerudover tildeler nogle internetudbydere en enkelt IP-adresse til mere end én person.
Additionally, some internet service providers assign a single IP address to more than one person.
DanishHvis du vil søge efter en adresse, skal du angive adressen og klikke på Søg i Google Maps.
To search for an address, enter the address and click Search Maps.