Dansk-engelsk oversættelse af "adskille sig"

DA

"adskille sig" engelsk oversættelse

DA

adskille sig {refleksivt verbum}

volume_up
adskille sig (også: variere)
De normer vil adskille sig fra hinanden på nogle punkter alt efter de risici, der dækkes af institutionen.
These standards will differ in certain aspects according to the risks actually covered by the institutions.

Eksempelsætninger "adskille sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer kan kun skabes innovation i denne sektor, hvis et produkt kan adskille sig fra et andet.
The key is to know the content and then you can make your own choice.
DanishDet er på dette område, at Den Europæiske Union kan adskille sig klart fra andre former for indblanding.
Herein lies the difference between the European Union and others who have intervened.
DanishOpgaven vil adskille sig fuldstændigt fra den opgave, det var at opbygge et masseproduktionssamfund.
The task will be completely different from the task of building a mass production society.
DanishVi har ingen tal for EU, men der er ingen grund til at tro, at de ville adskille sig væsentligt herfra.
We have no figures for the EU, but there is no reason to think they would be dramatically different.
DanishDen skal derfor adskille sig fra støtten til hør med korte fibre og til hampfibre.
A distinction must therefore be drawn between processing aid for long-flax fibres and aid for short-flax fibres and hemp fibre.
DanishHvordan vil det nye EU adskille sig fra det gamle EU?
I should like to ask our President-designate a question.
DanishDe normer vil adskille sig fra hinanden på nogle punkter alt efter de risici, der dækkes af institutionen.
These standards will differ in certain aspects according to the risks actually covered by the institutions.
DanishJeg havde selv tænkt mig at sige noget, som næppe vil adskille sig meget fra formandskabets bemærkninger.
I was certainly intending to say something myself, which I do not imagine will be very different from the presidency's remarks.
DanishVi bør identificere de relevante mekanismer og krav, som efter min opfattelse vil adskille sig fra dem, der tages i anvendelse på det politiske område.
These will not be the same mechanisms in terms of constraints as those used in the political arena.
DanishDet er for øvrigt aldrig blevet helt klart for mig, hvori disse nationale sikkerhedsinteresser kan adskille sig fra EU ' s sikkerhedsinteresser.
In fact, it has never been clear to me in what way national security interests can be different from those of the European Union.
DanishHvornår kan vi bevise, at luftfartsselskabet har begået fejl, hvordan ville den situation adskille sig fra situationen med Pan Am, hvor de mange problemer komplicerede erstatningsspørgsmålet?
Where we can prove an airline was at fault, how would that situation be so different to the situation with Pan Am where so many difficulties compounded the question of compensation?

Lignende oversættelser "adskille sig" på engelsk

adskille verbum
sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
English
opføre sig verbum
klare sig verbum
English