Dansk-engelsk oversættelse af "adspurgt"

DA

"adspurgt" engelsk oversættelse

DA

adspurgt {adjektiv}

volume_up
adspurgt
Jeg blev ikke engang adspurgt, inden jeg fik det påtvunget.
I was not even asked before it was imposed upon me.
Dette rejser et uhyre stort problem, som jeg ønsker at drøfte i morgen med kommissæren, der påny vil blive adspurgt, under afstemningen, om Kommissionens virkelige holdning.
This raises an enormous problem and I wish to discuss this tomorrow with the Commissioner, who will once again be asked at the time of voting, about the real attitude of the Commission.

Eksempelsætninger "adspurgt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom erhvervsdrivende i en mellemstor virksomhed har jeg adspurgt mange af mine kolleger.
I consulted numerous colleagues on this, in my capacity as owner of a medium-sized enterprise.
DanishDa suspensionen af restitutionerne ophørte, blev Parlamentet endnu en gang ikke adspurgt.
When the refunds returned, once again Parliament was not consulted.
DanishJeg blev ikke engang adspurgt, inden jeg fik det påtvunget.
I was not even asked before it was imposed upon me.
DanishPå intet tidspunkt bliver befolkningerne adspurgt, hverken om indholdet eller omfanget af deres indmeldelse.
At no moment will the people concerned be consulted on either the contents or the implications of accession.
DanishMange borgere i Belarus støtter på sigt et EU-medlemskab for deres land, selv om de, hvis de bliver adspurgt, vil hævde, at de støtter en union med Rusland.
Two years ago three journalists were sentenced to three years of hard labour for slandering the President.
DanishDer var rigtig mange unge mennesker, som hjalp til i valglokalerne, og som direkte adspurgt sagde, at de ønskede uddannelse, uddannelse og atter uddannelse.
I should like to thank all the Members of the House who flew the European Union’ s flag in Afghanistan, and showed the Afghan people that we want to help them.
DanishYderligere adspurgt tilføjede han: " Jeg kan forsikre Dem om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem embedsperioden for den ene og den anden administrerende direktør.
On further questioning he added: ' I can assure you that there is no link between the terms of one executive director or vice-president and that of any other.
DanishDette rejser et uhyre stort problem, som jeg ønsker at drøfte i morgen med kommissæren, der påny vil blive adspurgt, under afstemningen, om Kommissionens virkelige holdning.
This raises an enormous problem and I wish to discuss this tomorrow with the Commissioner, who will once again be asked at the time of voting, about the real attitude of the Commission.
DanishAdspurgt af Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse, fastslog embedsmanden fra Kommissionen for os med eftertryk, at der var blevet gjort fremskridt.
In response to the questions raised by the committee on environment, of public health and of consumer protection, the Commission representative hammered out that there had been progress.