Dansk-engelsk oversættelse af "æble"

DA

"æble" engelsk oversættelse

EN
DA

æble {et}

volume_up
æble
volume_up
apple {substantiv}
Et ormstukkent æble kan udmærket være sundere end et dejligt rundt, skinnende æble.
An apple with wormholes in it can be far healthier than a shiny, beautifully round apple.
Et bestrålet æble kan se frisk ud, men i virkeligheden være en gammel sag.
An irradiated apple may look fresh, but actually be old.
Hr. formand, Nigeria er virkelig et meget råddent æble i kurven med ikke alt for frisk afrikansk frugt.
Mr President, Nigeria is a particularly bad apple in a basket of not too sound fruit.

Eksempelsætninger "æble" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEt andet stridens æble er spørgsmålet om rævesakse og import af pelsværk.
Another bone of contention is the question of leghold traps and imports of furs.
DanishEt ormstukkent æble kan udmærket være sundere end et dejligt rundt, skinnende æble.
An apple with wormholes in it can be far healthier than a shiny, beautifully round apple.
DanishI alt for mange år har dette været et stridens æble mellem visse OLT og Fællesskabet.
For too many years now this has been a bone of contention between some OCTs and the Community.
DanishOg jeg foreslår, at vi ikke til at starte med bider i det rådne æble for derefter at håbe på bedre tider.
And I suggest that we do not go rushing in first and then hope things get better.
DanishHr. formand, Nigeria er virkelig et meget råddent æble i kurven med ikke alt for frisk afrikansk frugt.
Mr President, Nigeria is a particularly bad apple in a basket of not too sound fruit.
DanishEt bestrålet æble kan se frisk ud, men i virkeligheden være en gammel sag.
An irradiated apple may look fresh, but actually be old.
DanishStridens æble er, om retningslinjerne er retligt bindende.
The point of contention is whether or not the guidelines are binding.
DanishI Skotland har det helt bestemt været et stridens æble.
Certainly in Scotland that has been a bone of contention.
DanishDette spørgsmål er ikke længere noget stridens æble.
This is an issue which is now entirely without contention.
DanishForholdet mellem Indien og Pakistan bliver værre og værre, og Kashmir er i særlig grad stridens æble.
Relations between India and Pakistan are indeed deteriorating, with Kashmir being a particular bone of contention.
DanishEfter adskillige årtier med anstrengte forhold, forbliver Kashmir-spørgsmålet et stridens æble mellem disse to lande.
After several decades of difficult relations, the question of Kashmir remains a bone of contention between the two countries.
DanishDet er et temmelig surt æble at bide i.
DanishFor det første må De ikke glemme, at når et æble har siddet på et bestemt æbletræ, er det temmelig klart, hvor det stammer fra.
First of all, you must not forget that, when an apple has grown somewhere or other, the origin of that apple is fairly clear.
DanishDet er selvklart til fordel for samtlige lande i regionen og især for Tyrkiet, at dette stridens æble forsvinder.
It would be in the widely acknowledged common interest of all countries in our region, especially Turkey, to resolve this bone of contention.
DanishTil sidst vil jeg med Deres tilladelse give Guido Sacconi et meget lækrere - og langt sundere - æble fra min egen have!
Mr President, I see that we are all striving to create an effective, workable and successful system to improve the safety of chemical substances.
DanishFragttransport ad vej gennem Alperne er et stridens æble, som af og til dukker op i og uden for Parlamentets debat.
The passage of freight transport by road through the Alps is a bone of contention that recurs time and again both within and outside parliamentary debate.
DanishDerfor måtte hun bide i det sure æble og sige:« Nej, jeg må jo overholde det, der åbenbart er lov, så vi skal ikke til Schwarzwald«.
Therefore she was placed in the invidious position of saying: ' No, I must comply with what apparently is the law and I will stop the trip going to the Black Forest '.
DanishDet beklager jeg særligt, for resultatet vil være, at Cuba falder i hænderne på amerikanerne og amerikanske koncerner som et modent æble.
I find this particularly regrettable, as the eventual consequence will be that Cuba will, like a ripe apple, fall into the hands of the Americans and of American big business.
DanishAt skrive i et direktiv, at aktionærerne skal have en rimelig pris, har nogenlunde samme værdi som at skrive, at et æble falder af træet, når det er modent.
To inscribe in a directive that shareholders must be paid an equitable price is about as useful as saying that an apple will fall from the tree when it is ripe.
DanishDet står stadig tilbage at løse stridens æble såsom en retfærdig fordeling af magten og af indtægter fra oliekilder på en måde, som begge parter kan acceptere.
Fundamental bones of contention such as the fair distribution of power and of the income from oil wells still need to be solved in ways acceptable to both parties.