Dansk-engelsk oversættelse af "ædel"

DA

"ædel" engelsk oversættelse

DA

ædel {adjektiv}

volume_up
ædel (også: fornem)
Argumentationen er sikkert ædel nok, men den er virkelighedsfjern.
This may be a noble aim, but it is unrealistic.
Det ville være en ædel opgave for EU at medvirke hertil.
If the European Union were to join them in this, that would be a noble endeavour.
That is what would constitute a noble fight.
ædel (også: aristokratisk, nobel)
volume_up
U {adj.} [brit.eng.] [hverd.]

Eksempelsætninger "ædel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishYpperlig Tale er ej for en Dåre end mindre da Løgnfor den som er ædel.
Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.
DanishDet ville være en ædel opgave for EU at medvirke hertil.
If the European Union were to join them in this, that would be a noble endeavour.
DanishDåren skal ikke mer kaldes ædel højsindet ikke Skalken.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
DanishHør thi jeg fører ædel Tale åbner mine Læber med retvise Ord;
Hear; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips shall be right things.
DanishRespekt for og beskyttelse af den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa er en ædel målsætning.
Respecting and safeguarding the linguistic and cultural diversity in Europe is an honourable objective.
DanishArgumentationen er sikkert ædel nok, men den er virkelighedsfjern.
This may be a noble aim, but it is unrealistic.
DanishDet er således en ædel målsætning, som også berører de mindre velstillede og de ældre, der bor i udviklingslandene.
This is a fine aim which also concerns the less well-off and elderly people who live in developing countries.
Danishdin Gane som ædel Vin der liflig flyder ind i min Mund glider over mine Læber og Tænder.
And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.
DanishHudghton kom med en noget mindre ædel kommentar.
DanishDesuden bragte Hirams Skibe som hentede Guld i Ofir Almug gumtræ i store Mængder og Ædel sten fra Ofir
And the navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought in from Ophir great plenty of almug trees, and precious stones.
DanishDet ville være en ædel kamp.
DanishVi har mistet en kollega, som var venlig af natur, arbejdede utroligt hårdt og var ædel, venlig og deltagende over for andre.
We have lost a Member of Parliament who was kind-hearted, extremely hard-working, noble, friendly and compassionate to others.
DanishHr. formand, fru de Palacio, bekæmpelse af forurening er en ædel men vanskelig kamp, hvor man balancerer mellem økonomisk og menneskeligt velbefindende.
Mr President, Mrs de Palacio, pollution abatement is a noble but difficult struggle, a delicate balance between economic prosperity and human welfare.
DanishDet er i øvrigt en ædel opgave, ikke en beskidt, det er en ædel opgave, som Europa bør påtage sig, og skulle de andre først støde til senere, så bør vi tolerere det.
Incidentally, it is a noble task, not a dirty job, which Europe should address, and if others do not join us until later, we should accept this with good grace.
DanishFru formand, tanken om at vedtage et program til forebyggelse af vold mod børn, unge og kvinder er en ædel og nobel tanke, som alle naturligvis kan stemme for.
Mr President, the idea of adopting a programme designed to prevent violence against children, adolescents and women is a generous and noble idea which everyone can of course support.