Dansk-engelsk oversættelse af "ædelsten"

DA

"ædelsten" engelsk oversættelse

EN
DA

ædelsten {en}

volume_up
ædelsten
volume_up
gem {substantiv}
ædelsten

Eksempelsætninger "ædelsten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSjohamsten og Ædelsten til Indfatning på Efoden og Brystskjoldet.
And onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate.
DanishSjohamsten og Ædelsten til Indfatning på Efoden og Brystskjoldet.
Onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate.
DanishHan smykkede Hallen med Ædelsten; og Guldet var Parvajimguld;
And he garnished the house with precious stones for beauty: and the gold was gold of Parvaim.
Danishaf Rubiner sætter jeg Tinderne og Portene gør jeg af Karfunkler af Ædelsten hele din Ringmur.
And I will make thy windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones.
DanishDesuden bragte Hurams og Salomos Folk som hentede Guld i Ofir Algummimtræ og Ædelsten;
And the servants also of Huram, and the servants of Solomon, which brought gold from Ophir, brought algum trees and precious stones.
Danishog de som ejede Ædelsten gav dem til HERRENs Hus's Skat der stod under Gersoniten Jehiels Tilsyn.
And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the LORD, by the hand of Jehiel the Gershonite.
DanishStadmurens Grundsten vare prydede med alle Hånde Ædelsten: den første Grundsten var Jaspis den anden Safir den tredje Kalkedon den fjerde Smaragd
And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones.
DanishSabas og Ramas Handelsfolk drev Handel med dig; den allerfineste Balsam alle Slags Ædelsten og Guld gav de dig for dine Varer.
The merchants of Sheba and Raamah, they were thy merchants: they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones, and gold.
DanishOg han tog Kronen af Milkoms Hoved; den var af Guld og vejede en Talent; der var en Ædelsten på den og den blev sat på Davids Hoved.
And he took their king's crown from off his head, the weight whereof was a talent of gold with the precious stones: and it was set on David's head.
DanishI Stedet ærer han Fæstningernes Gud; en Gud hans Fædre ikke kendte ærer han med Guld Sølv Ædelsten og Klenodier.
But in his estate shall he honour the God of forces: and a god whom his fathers knew not shall he honour with gold, and silver, and with precious stones, and pleasant things.
DanishDerpå gav hun Kongen l20 Guldtalenter Røgelse i store Mængder og Ædelsten; og aldrig har der siden været så megen Røgelse i Landet som den Dronningen af Saba gav Kong Salomo.
And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and of spices great abundance, and precious stones: neither was there any such spice as the queen of Sheba gave king Solomon.
DanishOg Kvinden var klædt i Purpur og Skarlagen og strålede af Guld og Ædelsten og Perler; hun havde et Guldbæger i sin Hånd fuldt af Vederstyggeligheder og hendes Utugts Urenheder.
And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication: