Dansk-engelsk oversættelse af "Ækvatorialguinea"

DA

"Ækvatorialguinea" engelsk oversættelse

DA

Ækvatorialguinea {egennavn}

volume_up
1. geografi
Kommissionen skal vurdere, hvad der sker med olien i Ækvatorialguinea.
The Commission needs to assess what is happening with oil in Equatorial Guinea.
Ækvatorialguinea bryder alle de menneskerettighedskonventioner, landet har underskrevet.
Equatorial Guinea is in clear breach of every human rights convention it has signed.
Fiskeri ud for Guinea-Bissau, Elfenbenskysten, Ækvatorialguinea og Kap Verde
Fishing off Guinea-Bissau, Ivory Coast, Equatorial Guinea and Cape Verde
Vi har stemt nej til den samlede betænkning, fordi vi mener, at aftalen med Republikken Ækvatorialguinea medfører en økonomisk udnyttelse af dette land.
We have voted against the overall report, because we think that the agreement with the Republic of Equatorial Guinea involves the economic exploitation of that country.

Eksempelsætninger "Ækvatorialguinea" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOm: Retssagen mod ledere af den demokratisk valgte opposition i Ækvatorialguinea
Subject: Court case in Equatorial Guinea against leaders of the democratic opposition
DanishÆkvatorialguinea er berygtet i den forbindelse, og det spørgsmål tog De ikke op.
Equatorial Guinea is notorious in relation to that and you did not address the question.
DanishOm: Mordet på den spanske statsborger Ana Isabel Sánchez Torralba i Ækvatorialguinea
Subject: Murder of the Spanish citizen Ana Isabel Sánchez Torralba in Equatorial Guinea
DanishKommissionen skal vurdere, hvad der sker med olien i Ækvatorialguinea.
The Commission needs to assess what is happening with oil in Equatorial Guinea.
DanishÆkvatorialguinea bryder alle de menneskerettighedskonventioner, landet har underskrevet.
Equatorial Guinea is in clear breach of every human rights convention it has signed.
DanishFiskeri ud for Guinea-Bissau, Elfenbenskysten, Ækvatorialguinea og Kap Verde
Fishing off Guinea-Bissau, Ivory Coast, Equatorial Guinea and Cape Verde
DanishÆkvatorialguinea kan ikke være med i Lomé-konventionen på normal vis.
Equatorial Guinea cannot be considered a normal party to the Lomé Convention.
DanishKommissionen beklager dybt fru Sánchez ' dødsfald i Ækvatorialguinea.
The Commission deeply regrets the death of Ms Sánchez in Equatorial Guinea.
DanishKan Kommissionen give oplysninger om menneskerettighedssituationen i Ækvatorialguinea?
Can the Commission provide any information on the human rights situation in Equatorial Guinea?
DanishVi er ikke tilfredse, som De sagde i Deres indledning, med aftalen med Ækvatorialguinea.
We are not happy, as you said in your introduction, in relation to the agreement with Equatorial Guinea.
DanishVi agter imidlertid at engagere os i demokratiseringsprocessens fremme i Ækvatorialguinea.
However, we intend to involve ourselves in promoting the process of democratisation in Equatorial Guinea.
DanishÆkvatorialguinea er et af de lande, hvor magtmisbrug bremser udviklingen.
Equatorial Guinea is one of those countries in which development is stagnating because of the abuse of power.
DanishJeg kommer nu til det andet spørgsmål, om Ækvatorialguinea.
I now come to the second question, regarding Equatorial Guinea.
DanishÆkvatorialguinea er for øjeblikket arena for uacceptable overtrædelser af de grundlæggende menneskerettigheder.
Equatorial Guinea is at present the scene of unacceptable violations of basic human rights.
DanishNæste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om følgende fem beslutningsforslag om Ækvatorialguinea:
The next item is a joint debate on the following five motions for resolutions on Equatorial Guinea:
DanishAlle de, som her har henvist til de udmærkede fiskerirelationer med Ækvatorialguinea, har ret.
Everyone who referred to the excellent fisheries relations which we have with Equatorial Guinea was quite right.
DanishI stedet burde EU hjælpe Ækvatorialguinea til at blive i stand til selv at kunne udnytte sine fiskemuligheder.
Instead, the EU should help Equatorial Guinea to be in position to exploit its fishing resources itself.
DanishDette bør også gælde for Ækvatorialguinea.
This should also be the case with Equatorial Guinea.
DanishEU må stå fast over for myndighederne i Ækvatorialguinea og forlange, at de indgåede forpligtelser overholdes.
This Union must take a firm stand with the authorities in Equatorial Guinea and demand that prior commitments be honoured.
DanishFiskeriaftale EF / Ækvatorialguinea