Dansk-engelsk oversættelse af "ældgammel"

DA

"ældgammel" engelsk oversættelse

EN
DA

ældgammel {adjektiv}

volume_up
ældgammel
Specielt Europa har vist, hvordan ældgammel rivalisering og blodige konflikter kan overgås af nye partnerskabsstrukturer.
Europe, in particular, has shown how age-old rivalries and bloody conflicts can be transcended through new partnership structures.
Mexico viser, hvordan et land med en ældgammel kultur kan kombinere sine stærke historiske bånd til Europa med en ny strategisk rolle og partnerskab i centralamerikansk politik.
Mexico shows how a country with an age-old culture can combine its strong historical links with Europe with a new strategic role and partnership in Central American politics.

Eksempelsætninger "ældgammel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen lægger ikke alt på bordet og gentager hermed ældgammel praksis i Kommissionen.
The Commission is not putting all its cards on the table and is in that way repeating ancient practice on the part of the Commission.
DanishHr. formand, Guatemala, hjemsted for en ældgammel kultur, er et land, som gang på gang har oplevet svære tilbageslag.
Mr President, Guatemala, home to an ancient culture, is a country that has, again and again, suffered grave setbacks.
DanishSpecielt Europa har vist, hvordan ældgammel rivalisering og blodige konflikter kan overgås af nye partnerskabsstrukturer.
Europe, in particular, has shown how age-old rivalries and bloody conflicts can be transcended through new partnership structures.
DanishEn ældgammel, barbarisk praksis fra ørkenen med at stene kvinder eller afhugge lemmer er naturligvis i strid med de mest grundlæggende menneskerettigheder.
Barbaric ancient desert practices such as stoning women or hacking off limbs are naturally at odds with the most fundamental human rights.
DanishMexico viser, hvordan et land med en ældgammel kultur kan kombinere sine stærke historiske bånd til Europa med en ny strategisk rolle og partnerskab i centralamerikansk politik.
Mexico shows how a country with an age-old culture can combine its strong historical links with Europe with a new strategic role and partnership in Central American politics.
DanishLigeledes har Rådet på et andet niveau fjernet en ældgammel praksis, nemlig landmandens privilegieklausul, som tillod ham at genbruge den såsæd, han producerer og sælger til anvendelse i landbruget.
At a different level, the Council has also removed an ancestral practice; the privilege clause which entitles farmers to reuse the seed they produce and resell for agricultural use.