Dansk-engelsk oversættelse af "ærefuld"

DA

"ærefuld" engelsk oversættelse

DA

ærefuld {adjektiv}

volume_up
ærefuld (også: hæderlig, retskaffen)
volume_up
honorable {adj.} [am.eng.]
ærefuld (også: hæderlig, retskaffen)
volume_up
honourable {adj.} [brit.eng.]
Schüssel er en mand med en ærefuld karriere inden for europæisk politik.
Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.
Vold skæmmer imidlertid enhver demonstration, også demonstrationer for en ærefuld sag.
However, violence disfigures any demonstration, even one held in an honourable cause.
Det er ikke nogen ærefuld måde at gennemføre den individuelle ansvarsprøvning af kommissærkandidater på.
This is not an honourable way of looking into just how responsible individual Commissioners-designate are.

Eksempelsætninger "ærefuld" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVold skæmmer imidlertid enhver demonstration, også demonstrationer for en ærefuld sag.
However, violence disfigures any demonstration, even one held in an honourable cause.
DanishSchüssel er en mand med en ærefuld karriere inden for europæisk politik.
Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.
DanishI England anses det for at være en modig og ærefuld handling, at Nelson lukkede sine maritime øjne.
It is the use of this wonderful word 'partnership ', which, as yet, means nothing.
DanishOrdnance Survey har eksisteret i 215 år og har en lang og ærefuld historie.
In our legislative capacity, however, we must also consider the need to draw up fewer documents, of a more general nature.
DanishDet er ikke nogen ærefuld måde at gennemføre den individuelle ansvarsprøvning af kommissærkandidater på.
This is not an honourable way of looking into just how responsible individual Commissioners-designate are.
DanishJeg var ikke klar over, at han havde så ærefuld en fortid.
I did not realize he had such a distinguished past.
DanishHr. formand, jeg er sikker på, at De vil sørge for, at dette kors kommer til at hænge på en ærefuld plads i Parlamentet.
I refer to the killing of the most innocent of victims, namely children conceived in their mothers’ wombs.
DanishJeg synes, Deres overvejelse er ærefuld, men vi kan kun forhandle om resultater, som er blevet behandlet i Rådet.
I believe your intentions are honourable, but we can only discuss negotiating outcomes that have been examined by the Council.
DanishJeg vil gerne have, at De noterer det i protokollen, fordi jeg betragter det som en ærefuld betegnelse at blive betegnet som værende forrykt af en fascist.
I request that you note that in the Minutes, because I consider it an honour to be designated as mad by a fascist.
DanishDer er for Europa kun én ærefuld vej tilbage, nemlig at aftvinge, at sigtede for krigsforbrydelser udleveres til Krigsforbryderdomstolen i Haag.
There remains only one honourable course for Europe: to ensure that war crime suspects are brought before the tribunal in The Hague.