Dansk-engelsk oversættelse af "ærekrænkende"

DA

"ærekrænkende" engelsk oversættelse

DA

ærekrænkende {adjektiv}

volume_up
ærekrænkende

Eksempelsætninger "ærekrænkende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishÆrekrænkende udtalelser om minoriteter i aviser og andre medier får diskrimineringen til at blomstre op.
The defamation of minorities in newspapers and other media fuels discrimination.
DanishAt fremsætte ærekrænkende eller ydmygende ytringer falder ikke ind under ytringsfriheden, det er slet og ret en strafbar handling.
For my part, I applaud the rapporteur's clarification that racism is not an opinion.
DanishPopulisme er den ærekrænkende betegnelse, der af teknokraterne hæftes på folkets røst, såfremt denne ikke er dem velbehagelig.
Populism is how technocrats choose to denigrate the will of the people when it is expressed in a direction which does not suit them.
DanishVi oplever ofte en opsummering, undertiden i form af regulært ærekrænkende one minute statements, som reducerer Parlamentets forhandlinger til en karikatur.
Nowadays, we often have a list, sometimes in the form of insulting one-minute statements, which make a mockery of the parliamentary debates.
DanishMest ærekrænkende er imidlertid den omstændighed, at Kommissionens og Rådets taletid undertiden sammenlagt er tre gange så lang som alle gruppeformændenes tilsammen.
The most insulting of all must be that the Commission and the Council sometimes take up three times as much speaking time as all the group leaders combined.
DanishI erklæringen angriber det tyrkiske udenrigsministerium på en unfair og ærekrænkende måde en kollega, der har fremlagt sin betænkning for det ansvarlige udvalg.
In that statement, the Turkish Foreign Ministry makes an unfair and slanderous attack on an honourable Member who presented his report to the relevant committee.
DanishIfølge tidligere medlem af Kommissionen Chris Patten og Europa-Parlamentets medlemmer var de oplysninger, Muhammad Mugraby forelagde, vigtige, relevante og på ingen måde ærekrænkende.
It is the view of ex-Commissioner Patten and of the relevant EP figures that the information provided by Mr Mugraby was important, pertinent and in no way libellous.