Dansk-engelsk oversættelse af "ærgerlig"

DA

"ærgerlig" engelsk oversættelse

DA

ærgerlig {adjektiv}

volume_up
ærgerlig
ærgerlig
ærgerlig (også: misundelig)

Eksempelsætninger "ærgerlig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis De er ærgerlig over den, må De henvende Dem til Deres gruppeformand.
If you are unhappy, please take the matter up with your group chairmen.
DanishDer er ærgerlig få midler på Unionens budget til fremme af vedvarende energipolitik.
Unfortunately the Union budget sets aside very little funds for the promotion of a sustainable energy policy.
DanishSituationen er ærgerlig med tanke på selve parlamentarismen, specielt når det er sket flere gange, og det åbenbart også sker fremover.
The situation is an irritating aspect of Parliamentarianism, especially as it has happened again and again and will happen, I suppose, in the future also.
DanishPå baggrund af nødvendigheden af et aktivt, europæisk politisk mix har Kommissionens forslag om de overordnede retningslinjer gjort mig ærgerlig.
Against the background of the need for an active European policy mix, I am perplexed by the Commission's proposal for general economic policy guidelines.
DanishI denne drøm kom Sokrates dog hen til mig og var meget sur, irriteret og ærgerlig, og han sagde følgende til mig: " Hvad er det for et program, I har givet mig?
However, in this dream, Socrates seemed very angry, very upset and very annoyed, and he said to me: 'What is this programme you have given me?
DanishJeg er meget ærgerlig - og jeg deler Manuel Medinas ærgrelse - over, at det behagede Rådet at afvise den meget retfærdige løsning, som Parlamentet havde udarbejdet ved sin førstebehandling.
I share Manuel Medina's annoyance that the Council thought fit to reject the very fair solution that this Parliament worked out in its first reading.