Dansk-engelsk oversættelse af "ærgerligt"

DA

"ærgerligt" engelsk oversættelse

DA

ærgerligt {adverbium}

volume_up
ærgerligt

Eksempelsætninger "ærgerligt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er ærgerligt, at denne debat er løsrevet fra de andre debatter om beskæftigelse.
It is a pity that this debate has been divorced from the other debates on jobs.
DanishDet er meget ærgerligt, men skylden ligger hos alle de politiske partier der.
It is a pity, but it is the fault of all the political parties on the ground.
DanishDet er særdeles skuffende og ærgerligt for de mennesker, som rammes af den.
It is particularly unfortunate and regrettable for people who are hit by it.
DanishJeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke i første fase begrænser os til tredjelande.
I regret the fact that we are not focusing our attention initially on third countries.
DanishDet er også ærgerligt, at der igen i år ikke kunne afgives nogen revisionserklæring.
It is unfortunate too that this year again a statement of assurance could not be given.
DanishDet er ærgerligt, at opsporingsbeføjelserne ved skibskatastrofer er faldet lidt tyndt ud.
To conclude, Commissioner, I think that the work is far from being finished.
DanishJeg synes, det er ærgerligt, at vi nøjes med ting som arbejdsvilkår i begrænset omfang.
I regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
DanishDet er ærgerligt, at Cuba unødigt isolerer sig fra sine venner i Europa.
It is a pity that Cuba should unnecessarily isolate itself from its friends in Europe.
DanishMen jeg synes alligevel, at det er ærgerligt, at der ikke er brugt mere tid på det.
But I still think it regrettable that not more time is devoted to it.
DanishDet er ærgerligt, at denne holdning indtaget af Rådet i juli ikke førte til en aftale.
It is unfortunate that this position by the Council in July did not lead to an agreement.
DanishDet er også ærgerligt, fordi Parlamentet hermed ikke får medindflydelse.
It is also unsatisfactory because it rules out codecision by Parliament.
DanishDet er derfor ærgerligt, at samme borgere stadig støder på så mange vanskeligheder.
It is, therefore, unfortunate that these same citizens still experience so many difficulties.
DanishDet er derfor ærgerligt, at disse fredssamtaler foreløbigt er suspenderet.
It is, therefore, regrettable that these peace talks have been suspended for the time being.
DanishJeg synes egentlig, det er ærgerligt, at vi taler så lidt om det nu.
It is rather a pity, in my opinion, that we talk about it so little.
DanishDet er ærgerligt, at dette krav fra Parlamentet mødte stor modstand i medlemsstaterne.
It is unfortunate that this demand by Parliament has met with much resistance in the Member States.
DanishDet er således ærgerligt, at disse tilsammen udgør mere end 70 % af de uudnyttede bevillinger.
It is indeed regrettable that the total represents more than 70 % of unused appropriations.
DanishDet er bare ærgerligt, hvis flere og flere mænd og kvinder finder det stadig sværere at passe på sig selv.
This means that companies are only interested in illnesses that generate money.
DanishMen hvor er det ærgerligt, hr. formand, at De har ventet så længe med at handle.
But what a pity, Mr Santer, that you waited so long.
DanishHr. formand, det er ærgerligt, at denne forhandling trækker sådan ud.
Mr President, it is a shame that this debate is soon to finish.
DanishJeg synes derfor, at det er temmelig ærgerligt, at Parlamentet stadig er så splittet.
I also find it a pity that this House remains so divided.