Dansk-engelsk oversættelse af "æske"

DA

"æske" engelsk oversættelse

EN
DA

æske {en}

volume_up
æske (også: pakke)
Dette er en æske med Viagra, der nu fås på internettet.
This is a packet of Viagra, now available over the Internet.
50 000 such packets were seized at a house in Oldham.

Eksempelsætninger "æske" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, da Pandora åbnede sin æske, blev alle menneskehedens ulykker sluppet løs.
Mr President, when Pandora opened her box all the ills of mankind were released.
DanishMilitære og ikke-militære spørgsmål kan ikke placeres pænt i hver sin æske.
Military and non-military issues cannot be placed neatly in separate boxes.
DanishDermed er Pandoras æske åbnet, og arbejdsmarkedslovgivningen er blevet knust.
This provides a sufficient guarantee that employees’ and employers’ rights will be respected.
DanishJeg er sikker på, at så vil princippet om solidaritet dukke op igen som en trold af en æske.
I am sure that then, like a jack in-the-box, the principle of solidarity will re-emerge.
DanishInteressenterne ønsker ikke, at vi skal løbe risikoen for at komme til at åbne en Pandoras æske.
Stakeholders do not want us to take the risk of opening a Pandora’ s box.
DanishNegative, hvad angår mål 1, har vi ikke noget ønske om at åbne Pandoras æske igen.
Our opinion remains negative because, with regard to Objective 1, we have no wish to reopen Pandora's box.
DanishDa alle disse problemer kunne tages op til diskussion i vores samfund, blev Pandoras æske åbnet.
Making all these problems a fit topic for discussion in our society opened up a Pandora's box.
DanishHr. formand, kloningen af fåret Dolly åbner Pandoras æske.
Mr President, the cloning of Dolly the sheep has opened a Pandora's Box.
DanishMan skulle næsten tro, man stod foran en æske chokolader...
You could almost imagine yourself faced with a bar of chocolate!
DanishEn række ulykker vil uundgåligt ramme os, hvis vi ikke hurtigt lukker denne industriens Pandoras æske.
A series of misfortunes will befall us if we do not quickly close the Pandora's box of industry.
DanishDen franske og den tyske regering har åbnet Pandoras æske.
I am in favour of a much stronger role for the Commission.
DanishDette er en æske med Viagra, der nu fås på internettet.
This is a packet of Viagra, now available over the Internet.
DanishDen generelle fornemmelse var, at man, hvis man åbnede denne Pandoras æske, ville skabe en lang række problemer.
The general feeling was that opening this Pandora's box would create a series of difficulties.
DanishI fremtiden skal det forsvares som en del af den blå æske, efter min mening især på internationalt plan.
It will have to be defended in future, particularly in international circles in my view, as part of the 'blue box '.
DanishEndelig er der Pandoras æske med det styrkede samarbejde, som er ved at blive hovedemnet på regeringskonferencen.
Lastly, the Pandora's Box of closer cooperation, which is becoming the real issue at the Intergovernmental Conference.
DanishHvis en ukendt person sender dig en æske chokolade med posten, vil du så åbne den og uden videre spise indholdet?
If a random person sends you a box of chocolates in the mail, would you open it and scarf it down without any hesitation?
DanishDet er næsten, som om projektet var en vidunderlig, smukt indpakket æske chokolade, men fyldt med orm inden i.
It is almost as if the project was a wonderful, beautifully-wrapped box of chocolates, but inside was absolutely packed with worms.
DanishDet øjeblik, hvor vi bryder budgetdisciplinen, åbner vi Pandoras æske, hvilket kan få hele projektet til at falde til jorden.
The moment we break budget discipline, we open a whole Pandora's box which is liable to bring the whole project collapsing to the ground.
Danish", så vi ikke åbner Pandoras æske i andre sektorer, og her tænker jeg specielt på investeringerne.
This assessment would say " Beware, so as not to open up Pandora's box in other sectors and I am thinking here particularly of investments.
DanishKommissionen har benyttet denne opdatering til at åbne Pandoras æske, hvilket ellers ingen europæisk vinproducent havde bedt om.
The Commission has taken the opportunity of updating matters to open a Pandora's box, even though this was something that not one European producer was looking for.