Dansk-engelsk oversættelse af "æstetisk"

DA

"æstetisk" engelsk oversættelse

DA

æstetisk {adjektiv}

volume_up
æstetisk
Ved handel med kunstværker er det vigtigste at sprede de æstetiske værdier og æstetiske budskaber.
The point about the art trade is that it disseminates aesthetic values and aesthetic messages.
Europa-Parlamentet har en ufravigelig pligt i forbindelse med friheden, som er og bør forblive vores etiske og æstetiske kompas.
This House has an irrevocable commitment to freedom that is, and must be, our ethical and aesthetic guiding light.
Æstetiske grunde spiller ofte en rolle, men hvis en kvinde føler sig mindreværdig, så er det hendes almene sundhed, der lider herunder.
Aesthetic reasons do often play a role, but if someone thinks that they are inferior then it is their general health that suffers.
æstetisk
æstetisk

Eksempelsætninger "æstetisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEndvidere skønnes det, at en euroguldmønt i virkeligheden må have en pålydende værdi på EUR 300-400 for at kunne håndteres rent praktisk og æstetisk.
It is considered that for easier use and to be aesthetically pleasing, a 100 euro coin would have to have a face value of EUR 300 to 400.
DanishVil vi blive stillet over for en ægte reform eller vil det kun være de sædvanlige varme omslag og de interventioner af æstetisk art, som Kommissionen har vænnet os til?
Will we be faced with a real reform or with the usual hot packs and cosmetic treatment the Commission has accustomed us to?