Dansk-engelsk oversættelse af "af frygt for at"

DA

"af frygt for at" engelsk oversættelse

EN
DA

af frygt for at {konjunktion}

volume_up
af frygt for at (også: for at, for at … ikke)
volume_up
lest {konj.} [form.]
Af frygt for at blive kaldt chauvinistisk, hvis jeg nævner problemet med de britiske statsborgere i Grækenland, vil jeg kritisere min egen regering i Det Forenede Kongerige.
Lest I be thought chauvinist in raising the problem of Britons in Greece, let me criticise my own government in the UK.

Eksempelsætninger "af frygt for at" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFiskerne presses til at opfylde kvoterne af frygt for, at der sker nedskæringer i det følgende års kvotetildeling.
Fishermen are under pressure to catch the quotas for fear of cuts in the following year's allocation.
DanishSiden 1998 er der lukket flere universiteter, end der er åbnet, af frygt for, at studenterne ville blive politisk aktive.
. The international community should not tolerate the violations of human rights that are taking place in Burma.
DanishIngen tør bevæge sig af frygt for, at andre medlemsstater skal blive mere tiltrækkende for investorer.
This means that the immobile factor of labour is more and more heavily taxed and the waste of energy and raw materials, like capital, remains cheap.
DanishFakturering af renter på grund af forsinket betaling, der er obligatorisk i Frankrig, overholdes sjældent af frygt for at miste kunden.
Charging interest in default, which is actually obligatory in France, is rarely respected for fear of losing a customer.
DanishSiges det ikke, at Østrig netop har stoppet udstedelsen af et statslån af frygt for at komme til at betale det dyrere end i Belgien?
Is it not the case that Austria has just withdrawn from issuing a government loan due to the fear of having to pay more for it than Belgium?
DanishAf frygt for at blive kaldt chauvinistisk, hvis jeg nævner problemet med de britiske statsborgere i Grækenland, vil jeg kritisere min egen regering i Det Forenede Kongerige.
Lest I be thought chauvinist in raising the problem of Britons in Greece, let me criticise my own government in the UK.
DanishUSA og Canada har i flere tilfælde allerede standset udvisningen af piger og unge kvinder, der har søgt asyl af frygt for at blive skamferet.
The US and Canada have, on several occasions, already stopped the deportation of girls and young women who have sought asylum for fear of being circumcised.
DanishHan sagde endvidere, at de offentlige myndigheder burde passe på ikke at tabe denne sandhed af syne af frygt for at blive som en maskine, der summer nyttesløst og meget vel kan forvolde skade.
He went on to say that public authorities should guard against losing sight of this truth, for fear of becoming like a machine that hums uselessly and is likely to cause injury.