Dansk-engelsk oversættelse af "af høj kvalitet"

DA

"af høj kvalitet" engelsk oversættelse

DA

af høj kvalitet {adjektiv}

volume_up
af høj kvalitet
Alle medlemmer af min gruppe finder, at betænkningen som sådan er af høj kvalitet.
All the members of my group regard the report, as such, as being of high quality.
De kendetegnes af høj kvalitet og stor holdbarhed og kan tilsluttes alle computere.
They are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.
Jeg synes, denne debat har været af høj kvalitet, meget fortættet, meget nyttig.
This debate has been of a very high quality, very concise and very useful.

Eksempelsætninger "af høj kvalitet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlle medlemmer af min gruppe finder, at betænkningen som sådan er af høj kvalitet.
All the members of my group regard the report, as such, as being of high quality.
DanishTil slut vil jeg atter en gang takke fru Gröner for en betænkning af høj kvalitet.
To conclude, I wish to thank Mrs Gröner once again for the quality of the report.
DanishDe kendetegnes af høj kvalitet og stor holdbarhed og kan tilsluttes alle computere.
They are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.
DanishJeg synes, denne debat har været af høj kvalitet, meget fortættet, meget nyttig.
This debate has been of a very high quality, very concise and very useful.
DanishMarkedet for levende planter af høj kvalitet forsynes i dag hovedsagelig via fly.
The high quality cut-flower market relies to an overwhelming extent on the aeroplane.
DanishForslag vedrørende told, som i øvrigt var af høj kvalitet, blev udvekslet.
Proposals on tariffs, which were furthermore of a high quality, were exchanged.
DanishDer ligger enorme muligheder i innovativ og kreativ lokal produktion af høj kvalitet.
There is tremendous scope for innovative and creative local high-quality production.
DanishHvis ikke der kan leveres sikre boliger af høj kvalitet, kan folk ikke arbejde ordentligt.
Unless high-quality, safe housing can be delivered, people cannot work properly.
DanishDet er ikke let med femten medlemsstater at indgå en traktat af høj kvalitet.
It is not easy to achieve a quality treaty with fifteen Member States.
DanishPulverbaserede produkter bør altid blandes i vand af høj kvalitet og anvendes hurtigt.
Powdered products should always be mixed with good-quality water and used without delay.
DanishFru in ' t Veld, Deres betænkning er velafbalanceret og af høj kvalitet.
Mrs in 't Veld, your report is of high quality and strikes a good balance.
DanishAlle andre sektorer er også afhængige af tilsvarende information af høj kvalitet.
All other sectors also depend on similar, high quality information.
DanishDet har gennem årtier været anvendt som svinefoder af høj kvalitet.
For decades these leftovers have been used to produce a highly nutritious pig feed.
DanishDe ved, at de skal udarbejde projekter af høj kvalitet for at komme i betragtning.
They appreciate that they have to come up with high quality projects in order to be considered.
DanishDet vigtige er, at De har en enkelt fælles plan af høj kvalitet til bekæmpelse af pandemien.
What matters is that you have one common and good quality plan to fight the pandemic.
DanishGanske vist på betingelse af, at en befordringspligt af høj kvalitet bibeholdes.
This support, however, has been conditional on the preservation of a high quality universal service.
DanishJeg vil takke fru Kratsa for hendes betænkning, som er af høj kvalitet, og for hendes venlighed.
I would like to thank Mrs Kratsa for the quality of her report and for her courtesy.
DanishVi vil have et langsigtet samarbejde, som er af høj kvalitet og prioriteret.
We wish to see cooperation that is long-term and of high quality and to which priority is given.
DanishHr. formand, van Velzen-betænkningen er afbalanceret og af høj kvalitet.
Mr President, the van Velzen report is excellent and very balanced.
DanishLeveringen af frugt af høj kvalitet til en fornuftig pris er bare ét mål med bananordningen.
The provision of quality fruit at a reasonable price is just one aim of the banana regime.

Lignende oversættelser "af høj kvalitet" på engelsk

kvalitet substantiv
English
af adverbium
høj adjektiv
høj substantiv
English