Dansk-engelsk oversættelse af "af hensyn til"

DA

"af hensyn til" engelsk oversættelse

DA

af hensyn til {adverbium}

volume_up
af hensyn til
Af hensyn til effektiviteten valgte jeg imidlertid at støtte Det Midlertidige Udvalg.
For the sake of efficiency, I then endorsed the idea of a temporary committee.
Af hensyn til den indenlandske ro og arkipelagets politiske enhed.
For the sake of internal peace and the archipelago's unity as a state.
Vi ønsker disse opstramninger af hensyn til vores sundhed og miljø i EU.
We want these improvements for the sake of our health and the environment in the EU.

Eksempelsætninger "af hensyn til" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHer er der et påtrængende behov for handling, også af hensyn til troværdigheden.
There is an urgent need for action here if our credibility is to be maintained.
DanishDet vil ikke ske, hvis vi svigter disse mål af hensyn til vores egen lille Hassan.
This will not be done if we forsake these goals to promote inward-looking aims.
DanishJeg finder dette uacceptabelt af hensyn til Parlamentets demokratiske ansvarlighed.
I find that unacceptable in terms of the democratic accountability of this House.
DanishAf hensyn til åbenheden bør Kommissionen endvidere regelmæssigt aflægge rapport.
To satisfy the need for transparency, the Commission needs to submit regular reports.
DanishMan kan ikke negligere menneskerettighederne af hensyn til økonomiske interesser.
Human rights cannot be swept under the carpet because of economic interests.
DanishHr. formand, jeg vil fremkomme med nogle korte bemærkninger af hensyn til tiden.
Mr President, due to time restrictions, I shall make a few brief comments.
DanishVi er interesserede i et alvorligt forsøg på reformer af hensyn til folkesundheden.
We are interested in a serious attempt to reform in the interests of public health.
DanishDet er efter min mening også nødvendigt af hensyn til oplysningernes rigtighed.
In my opinion, this is even necessary in the interests of correctness of information.
DanishVi skal af hensyn til borgerne gøre mere og mere brug af denne initiativret.
In the interest of the citizens we must make more use of this right of initiative.
DanishAf hensyn til effektiviteten valgte jeg imidlertid at støtte Det Midlertidige Udvalg.
For the sake of efficiency, I then endorsed the idea of a temporary committee.
DanishVær nu så venlig, kommissær, af hensyn til vores Europa, lyt til de folkevalgte.
We are adult enough, Mr President, to judge whether it is correct or not.
DanishDerfor skal strafforfølgelse fortsat være mulig af hensyn til disse børn.
In the interest of children, therefore, prosecution must continue to be possible.
DanishDesværre synes stening kun at være standset midlertidigt af hensyn til landets omdømme.
Sadly, stoning seems to have been only stopped temporarily, for reasons of image.
DanishKan han ikke være mere præcis af hensyn til vores forhold til Slovakiet?
Can he not be more precise in the best interests of our relations with Slovakia?
DanishDet siges, at den fælles valuta er nødvendig af hensyn til globaliseringen.
People say that the single currency meets the requirements imposed by globalization.
DanishDette forelagte direktiv er essentielt af hensyn til EU ' s konkurrenceevne.
The directive in hand is immensely important as regards the competitiveness of the EU.
DanishAf hensyn til børnene må vi gøre alt for at bekæmpe denne form for kriminalitet.
Our concern for these children should lead us to take forceful action against such crimes.
DanishParlamentet skal i denne situation gøre indsigelse af hensyn til Europas borgere.
This is where this House must step in for the good of all our citizens.
DanishDette gør jeg for at være kompromisvillig og af hensyn til industriens fremtid.
I do this in the spirit of compromise and in the interests of the future of the industry.
DanishAf hensyn til vores økonomis fremtid bør vi tilpasse vores forbindelser med Kina.
In the interests of the future of our economy, we should adjust our relations with China.

Lignende oversættelser "af hensyn til" på engelsk

hensyn substantiv
af adverbium
til præposition
tage hensyn til verbum
af og til adverbium