Dansk-engelsk oversættelse af "af hvilken grund"

DA

"af hvilken grund" engelsk oversættelse

EN
DA

af hvilken grund {adverbium}

volume_up
af hvilken grund

Eksempelsætninger "af hvilken grund" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKan De fortælle mig, i hvilken forbindelse dette besøg finder sted og af hvilken grund?
May I ask in what context and on what grounds this visit is taking place?
DanishCollins-betænkningen bekræfter dette synspunkt, af hvilken grund vi naturligvis har stemt for den.
The Collins report corroborates this view and we can, of course, vote in favour of it.
DanishAf hvilken grund skulle vi ændre vores indstilling til Tyrkiet?
So why should we change our standpoint as regards Turkey?
DanishVi opnår kun borgernes accept af Europa, hvis de ved, hvem der har truffet hvilken beslutning af hvilken grund.
We will only win people's acceptance of Europe if they know who took what decision and for what reason.
DanishJeg gentager: Hvis der her, uanset af hvilken grund, er problemer, så er jeg gerne villig til at bidrage til deres løsning.
I repeat: if there are problems here, for whatever reason, I am prepared to help solve them.
DanishMan kan spørge sig selv af hvem og af hvilken grund.
DanishMen hvis vi, uanset af hvilken grund, taber, så kan vi ikke støtte denne henstilling, særligt på grund af dette punkt.
Should we for some reason come off the worst, then we will not be able to support this opinion, primarily on account of this point.
DanishGrænsekontroller skal respektere den menneskelige værdighed, og diskrimination, uanset af hvilken grund, er forbudt.
Let me give an example of the sort of case that could occur, the sort of case with which we were faced when we began work on this dossier.
DanishDesværre ved vi mennesker endnu ikke, hvor og hvornår prioner bliver " gale ", hvornår denne prionsygdom opstår og af hvilken grund.
Unfortunately, human beings still do not know why, where and when the prion becomes 'mad ' or when this prion-caused disease occurs and for what reason.
DanishHer burde alle endnu en gang udforske deres samvittighed, om ikke argumenterne allerede dengang var forkerte, af hvilken grund vi så alligevel fik disse lande ind.
People ought to search their conscience to see if the arguments were not wrong even then which persuaded us not to accept these countries.
DanishDet er i denne sammenhæng uacceptabelt, at den endnu ikke findes for sardiner, af hvilken grund vi genfremsætter et ændringsforslag herom, som vi håber bliver vedtaget.
In that connection it is unacceptable that there is still no comparable scheme for sardines, and we are therefore re-submitting an amendment to that effect, which we hope will be approved.
DanishFor det tredje større gennemsigtighed og legitimitet i beslutningerne, af hvilken grund vi støtter forslaget om et parlamentarisk organ, der kan udøve demokratisk kontrol.
thirdly, greater transparency and more legitimacy in the decisions, which is why we support the proposal for a Parliamentary body which would monitor the democratic nature of proceedings;
DanishVi havde jo allerede, før betænkningen overhovedet blev behandlet i Socialudvalget, stillet et lignende spørgsmål, som så - uvist af hvilken grund - blev forsinket i månedsvis.
Before the report was even planned by the Committee on Employment and Social Affairs, we had already made an enquiry to this effect, but then - for whatever reason - it was delayed for months.
DanishOg således ser det ud til, at de nuværende» samhørighedslande«, uvist af hvilken grund, ikke alene ophører med at have denne status, men også i så fald vil være dømt til at betale for udvidelsen.
It seems that the current 'cohesion countries ' will not only cease to be beneficiaries, but they will even be condemned to pay for the accession as a result of their virtual success.

Lignende oversættelser "af hvilken grund" på engelsk

af adverbium
hvilken pronomen
grund substantiv