Dansk-engelsk oversættelse af "af natur"

DA

"af natur" engelsk oversættelse

DA

af natur {adverbium}

volume_up
af natur
Anderledes ligger det for bevarelsen af natur- og landskabsværdier.
The situation is quite different when it comes to protecting nature and the countryside.
Man har ikke samme ret over mennesker - der er frie af natur - som over kvæg
We do not have the same rights over men - who are free by nature - as we do over cattle
Jeg er optimistisk af natur, men jeg er en forsigtig optimist.
I tend to be an optimist by nature, but I am a cautious optimist.

Eksempelsætninger "af natur" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen konsekvenserne af disse virksomhedsbeslutninger er af samfundsmæssig natur.
But the impact of these corporate decisions affects the whole of society.
DanishMan har ikke samme ret over mennesker - der er frie af natur - som over kvæg
We do not have the same rights over men - who are free by nature - as we do over cattle. "
DanishAf natur er jeg ganske vist tilbøjelig til at tro alt, hvad De siger.
On the other hand, I have a natural inclination to believe everything you say.
DanishDengang derimod da I ikke kendte Gud trællede I for de Guder som af Natur ikke ere det.
Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.
DanishAnderledes ligger det for bevarelsen af natur- og landskabsværdier.
The situation is quite different when it comes to protecting nature and the countryside.
DanishDer må udvikles en bistand, som af natur er konfliktafværgende, ikke konfliktnærende.
We have to develop the sort of aid that by its nature prevents conflicts, and does not fuel them.
DanishEt sådan område er turismen, som af natur er meget national.
One such area is tourism which, by its very nature, is very much a national concern.
DanishDet betyder en anden politik, som EU på grund af sin natur ikke kan føre.
It means a different policy, which the European Union, by its very nature, is unable to practice.
DanishEt vist omfang af skader, som følge af menneskets natur og den faldne verden, vi lever i, er uundgåelig.
Some damage, given human nature and the fallen world we live in, is inevitable.
DanishDe er af natur følsomme, de har sympati for andre mennesker, og de er villige til at foretage ofre.
Emotionally healthy women who have not been corrupted are full of warmth.
DanishHvilken pervers side af den menneskelige natur er det, der får folk til at modsætte sig dette?).
What is the perversity in the human soul that causes people to resist so obvious a good? ".
DanishFor så vidt angår strukturfondene, er de to første mål meget anderledes af natur end det tredje.
In terms of the Structural Funds, the first two objectives are very different from the third.
DanishSom følge af selve dens natur, af rentabilitetsgrunde, er forbrænding i modstrid med genbrugsidéen.
By its very nature and for reasons of profitability, incineration conflicts with recycling.
DanishDen procedure, der skal ændre konventionen, er imidlertid af strikt mellemstatslig natur.
The procedure adopted for revising the convention is, however, of a strictly intergovernmental nature.
DanishJeg er optimistisk af natur, men jeg er en forsigtig optimist.
I tend to be an optimist by nature, but I am a cautious optimist.
DanishMen det er på grund af deres følsomme natur, at vi må respektere grænserne i traktaten nøje.
But it is because of their very sensitivity that we must rigorously respect the limits of the Treaty.
DanishBetænkningen indebærer mindre forbedringer af praktisk natur.
The report involves minor improvements of a practical nature.
DanishPå grund af søfartssektorens natur har internationale konventioner vist sig at være gode og effektive instrumenter.
Also, legislation without adequate monitoring and penalties is meaningless.
DanishMen transplantationen af organer kræver en meget anderledes politisk tilgang på grund af deres særlige natur.
However, their transplantation requires a different policy approach due to their specific nature.
DanishMan kan se billeder af natur med vand, dyr og sne.
One can see images of nature with water, animals and snow.

Lignende oversættelser "af natur" på engelsk

natur substantiv
af adverbium
af og til adverbium
af frygt for at konjunktion
English
af høj kvalitet adjektiv
af navn adjektiv
English
af træ adjektiv
English
af ældre dato adjektiv
English
af hvilken grund adverbium
English