Dansk-engelsk oversættelse af "af navn"

DA

"af navn" engelsk oversættelse

EN
DA

af navn {adjektiv}

volume_up
af navn (også: ubetydelig)

Eksempelsætninger "af navn" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSelv teoretisk forskning i effekten af handel med emissioner eksisterer kun af navn.
Even theoretical research on the effects of emissions trading exists in name only.
DanishJeg hedder nu som før Swoboda, og jeg er stolt af dette typisk tyske navn.
I am still called Swoboda and I am also proud of this typical German name.
Danishros jer af hans hellige Navn eders Hjerte glæde sig I som søger HERREN;
Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.
DanishHvorfor skal nu vor Faders Navn udslettes af hans Slægt fordi han ingen Søn havde?
Why should the name of our father be done away from among his family, because he hath no son?
DanishHer er det, vi ikke må nævne ved navn, " revisionen af de finansielle overslag ".
Here the thing that we are not allowed to mention is 'revision of the financial perspective. '
DanishHr. formand, til ændringsforslag 6 i betænkningen af Garot står mit navn under ja-stemmerne.
Mr President, I am shown as voting for Amendment No 6 to Mr Garot's report.
DanishVi roser os altid af Gud dit Navn vil vi love for evigt.
But thou hast cast off, and put us to shame; and goest not forth with our armies.
DanishVi må omsider tage fat på den uendeligt chikanøse behandling af landets navn.
We must finally take action in response to the scandalous handling of the issue of the country's name.
Danishros jer af hans hellige Navn eders Hjerte glæde sig I som søger HERREN;
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
DanishJeg kendte mange af dem ved navn, og jeg sagde: " Velkommen, hr. den og den, hvordan har De det?
The success of the election graphically illustrated the defeat of terrorism in Afghanistan.
DanishOffentligheden har ret til at vide, hvad der besluttes i dens navn og af hvem, selv om den er uenig.
If people do not understand what is happening, you cannot reproach them for rejecting it.
DanishGiv dem Navn af vraget Sølv thi dem har HERREN vraget.
Reprobate silver shall men call them, because the LORD hath rejected them.
DanishVi skal sige» nej« i den menneskelige værdigheds navn og af respekt for arten og lighedsprincippet.
We must say 'no ', for the sake of human dignity, respect for the species and the principle of equality.
DanishDet hele overvåget af et politiorgan ved navn Europol.
Everything being monitored by a police office we call Europol.
DanishRegionalt samarbejde kan korrigere meget, som er blevet anstiftet netop i Europas navn eller af europæere.
Regional cooperation can put right many things which were done on behalf of Europe or by Europeans.
DanishMen denne har på den anden side fordel af et godt navn, både for produktet og for hans service.
But on the other hand a good reputation will benefit him, both with respect to the product and to his service.
Danishtil en Jomfru som var trolovet med en Mand ved Navn Josef af Davids Hus; og Jomfruens Navn var Maria.
To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary.
DanishNo'omi havde en Slægtning på sin Mands Side en formuende Mand af Elimeleks Slægt ved Navn Boaz.
And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech; and his name was Boaz.
DanishMåske er det et forsøg, som udelukkende er effektivt af navn, og som i bund og grund ikke har nogen reel effekt.
This endeavour could be said to be effective in theory but, in actual fact, to have no genuine impact.
DanishPå kort sigt håber jeg, at projektet vil få samme succes som Beethovens komposition af samme navn.
In the short term, I hope that the project will enjoy the same success as the Beethoven composition of the same name.

Lignende oversættelser "af navn" på engelsk

navn substantiv
af adverbium
af og til adverbium
af frygt for at konjunktion
English
af høj kvalitet adjektiv
af natur adverbium
English
af træ adjektiv
English
af ældre dato adjektiv
English
almindeligt navn substantiv
ved navn adverbium
English
af hvilken grund adverbium
English