Dansk-engelsk oversættelse af "af og til"

DA

"af og til" engelsk oversættelse

DA

af og til {adverbium}

volume_up
1. generel
Det er en drøftelse, vi af og til har haft her i forsamlingen.
This is something we have discussed on more than one occasion in this House.
Vi har af og til indbudt ham, og det vil også ske igen.
We have on occasion issued such an invitation, and we will do so again.
Selv når der af og til bliver præsenteret en gerningsmand, så er der som regel ingen, der tror på, at han er den virkelige morder.
Even on the odd occasion when a person is charged, nobody normally believes that he is the real murderer.
2. "sommetider"
Men af og til har konfliktforebyggelsen også været katastrofal.
And every now and again, conflict prevention ended in disastrous circumstances.
Man skal af og til turde drømme, ikke sandt, hr. kommissær?
Commissioner, there is no harm in a little wishful thinking now and again.
Af og til - og stadig oftere - har dette Parlament delt vores standpunkter i den forbindelse.
Now and again - and increasingly often - this House has followed our lead.

Eksempelsætninger "af og til" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kaldes risikobegrænsning - eller af og til skadereduktion eller -minimering.
This is called risk reduction - or sometimes harm reduction or harm minimisation.
Danishog David gik af og til hjem fra Saul for at vogte sin Faders Småkvæg i Betlehem.
But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem.
DanishFor tiden definerer de ulykker forskelligt, hvilket af og til skaber forvirring.
At the moment they define accidents differently, which sometimes causes confusion.
DanishHr. formand, jeg bliver hurtigt træt i benet, derfor sætter jeg mig ned af og til.
Mr President, my leg gets tired easily so I have to sit down every now and again.
DanishEt bevis for, at Den Europæiske Union af og til lader meget tilbage at ønske.
This proves that the way the European Union works leaves something to be desired.
DanishDerfor må man også af og til kunne sætte sine egne betænkeligheder i baggrunden.
Sometimes, therefore, one must be able to set aside one's own reservations.
DanishJeg må sige, at diskussionen herom af og til har været noget fremmedgørende.
I have to say that the discussion on this score was sometimes a little alienating.
DanishHr. formand, det er af og til nemt at glemme, hvad vi egentlig har opnået siden 1992.
Mr President, it is sometimes easy to forget what has been achieved since 1992.
DanishFor nogle er postbudet af og til den eneste person, de ser i løbet af dagen.
Occasionally for some people the postman is the only person they see all day.
DanishMed beslutninger her i Parlamentet lover vi ofte meget og holder af og til lidt.
The order of the debate will not be altered as a result of your comment.
DanishDet er meget glædeligt, at man af og til også kan opleve det i spørgetiden.
It is a pleasure to see that this can sometimes happen during Question Time.
DanishI debatten betragtes denne rettighed af og til som en fordel, der kan forhandles.
In the debate, this right is sometimes regarded as a negotiable benefit.
DanishAf og til overvurderer vi også vores egne evner til at møde denne forvandling.
In ten years’ time, we shall have 800 million average income earners in these countries.
DanishJeg håber af hele mit hjerte, at vi fra nu af og til på torsdag får sat fokus på tingene.
I really hope that, between now and Thursday, we will be able to sort things out.
DanishDyrlæger er også læger, og af og til er det vanskeligere at behandle dyr end mennesker.
Vets are also medics, and animals are sometimes harder to treat than humans.
DanishHvor er åbenheden henne til at vedstå, at reformer gør ondt af og til?
What has become of the honesty involved in admitting that reforms sometimes hurt?
DanishDe ved, at der er ytringsfrihed her, også til at være taktløs af og til.
You are aware that we have freedom of expression here, even to be tactless at times.
DanishForvaltningskomitéerne arbejder dog af og til med meget korte frister.
Certainly, the administrative committees sometimes work with very short deadlines.
DanishAf og til viser din AdWords-konto måske færre klik end dine weblogfiler.
Occasionally your AdWords account may show fewer clicks than your web logs.
DanishAf og til er udsving i søgeresultaterne en følge af forskelle i vores datacentre.
Occasionally, fluctuation in search results is the result of differences in our data centers.

Lignende oversættelser "af og til" på engelsk

af adverbium
til præposition
og konjunktion