Dansk-engelsk oversættelse af "af træ"

DA

"af træ" engelsk oversættelse

EN
DA

af træ {adjektiv}

volume_up
1. ""Bordet er lavet af træ""
af træ
Indtil 1960 ' erne var bygninger på landet i Polen hovedsageligt lavet af træ.
Until the1960s, the buildings in rural areas of Poland were mainly wooden.

Eksempelsætninger "af træ" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer foreslås en europæisk kampagne for at fremme anvendelsen af træ og trævarer.
A European campaign to promote the use of wood and wood products is being proposed.
DanishI bekræftende fald kan en sådan støtte udvides til eksport af træ til tredjelande?
If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?
DanishAnvendelse af tørv er væsentlig, når anvendelsen af træ i energiproduktionen øges.
The use of peat is essential with the increase of the use of wood to produce energy.
DanishNetop dette direktiv muliggør væsentlige fremskridt for markedsføringen af træ.
This directive in particular would enable great progress to be made in marketing wood.
DanishIndtil 1960 ' erne var bygninger på landet i Polen hovedsageligt lavet af træ.
Until the1960s, the buildings in rural areas of Poland were mainly wooden.
DanishI Østrig fører man en politik, som tager sigte på at sikre nyttiggørelse af træ.
In Austria, there is a policy of improving the status of wood.
DanishAnvendelsen af træ til byggeri kan øges, fordi det er et miljøvenligt og sundt materiale.
Wood can be used more in construction, as an environmentally friendly and healthy material.
DanishJeg behøver vist ikke at komme ind på de mangfoldige andre muligheder for udnyttelse af træ.
There is no need for me to dwell on the many other varied uses of wood.
DanishHr. formand, jeg er ikke et menneske af træ, ej heller er jeg et menneske af sten.
Mr President, I am not made of wood, nor yet of stone.
DanishFor det andet: en radikal ændring af systemet i retning af støtte pr. træ vil skabe mange problemer.
Secondly, a radical change in the system towards aid per tree would create many problems.
DanishFor et øjeblik siden talte en af kollegerne om træ som energikilde, hvilket jeg afgjort ser positivt på.
Just now, one of our colleagues spoke about wood as a source of energy.
DanishDe talte jo om at frigøre midler til oplagring af træ for at undgå en forringelse af værdien.
Indeed, you spoke of releasing funds for timber storage on the grounds that its price must not depreciate.
Danishtil Tømrerne Bygningsmændene og Murerne og til Indkøb af Træ og tilhugne Sten til Templets Istandsættelse.
Unto carpenters, and builders, and masons, and to buy timber and hewn stone to repair the house.
Danishog I så deres væmmelige Guder og de Afgudsbilleder af Træ og Sten af Sølv og Guld som de har.
And ye have seen their abominations, and their idols, wood and stone, silver and gold, which were among them:)
DanishVed at lave ethanol af korn, kløvergræs, og træ biomasse er mindre end det fossile energi inputs.
If bioenergy comes into the picture, it should only be as fuel for furnaces used by more than one supplier.
DanishGennem størstedelen af menneskets historie har vi skullet lave vores brugsredskaber af træ, metal og sten.
For the best part of the history of mankind, we have had to make our tools from wood, metal and stone.
DanishKong Salomo laved sig en Bærekarm af Træ fra Libanon
King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon.
DanishKommissionen skal også sætte farten op med udarbejdelsen af direktiver om import af tropisk træ til Unionen.
The Commission should also move more quickly in drawing up guidelines for importing tropical hardwood into the Union.
DanishI mit land er produktion af skåret træ - energi som fås af træaffald - ved at blive meget konkurrenceegnet og vigtig.
In my own country, wood chip energy production from waste wood is now becoming very competitive and important.
DanishEndelig er det nødvendigt at nedsætte udvindelsen af træ på roden og fremme salget af vindfældet træ.
Finally, it is essential that we slow down the logging of standing wood, in order to give priority to the purchase of windfalls.

Lignende oversættelser "af træ" på engelsk

af adverbium
af og til adverbium
af frygt for at konjunktion
English
af høj kvalitet adjektiv
af natur adverbium
English
af navn adjektiv
English
af ældre dato adjektiv
English
af hvilken grund adverbium
English