Dansk-engelsk oversættelse af "afbalanceret"

DA

"afbalanceret" engelsk oversættelse

DA

afbalanceret {adjektiv}

volume_up
afbalanceret (også: velafbalanceret)
Netop disse bestræbelser kræver en afbalanceret europæisk optræden i området.
It is precisely this objective that requires balanced, European action in the region.
Beslutningsforslaget af Poos er fornuftigt, afbalanceret og politisk målrettet.
Mr Ñoos ' motion for a resolution is correct, balanced and well pitched politically.
Nærværende betænkning er betydeligt mere afbalanceret end tidligere forslag.
The report before us today is significantly more balanced than previous proposals.

Eksempelsætninger "afbalanceret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen anden version af denne betænkning, som nu foreligger, er mere afbalanceret.
The second version of this report, which we have before us now, is more balanced.
DanishHun har med denne betænkning forelagt et meget afbalanceret, sagligt resultat.
With this report, she has presented a very balanced and practical final document.
DanishDen italienske regering er kraftigt engageret i at nå til en afbalanceret aftale.
The Italian Government is strongly committed to reaching a balanced agreement.
DanishSkatteopkrævningen er blevet mere effektiv, og kursen på rubelen er afbalanceret.
There was more effective collection of taxes, and the rouble had steadied in value.
DanishResultatet er meget afbalanceret og udgør et godt grundlag for det videre arbejde.
It is a very well-balanced outcome, and it forms a sound basis for future efforts.
DanishDet kompromis, som vi har vedtaget, tror jeg oprigtigt, er meget afbalanceret.
I sincerely believe that the compromise that we have adopted is well balanced.
DanishDen fælles holdning er en afbalanceret tekst, som vi ikke skal ændre for meget.
The common position forms a balanced text which we should not tinker with too much.
DanishDeva, udgør de tilsammen en yderst afbalanceret præsentation af udfordringen.
I will continue to listen carefully to both sides in this House on this issue.
DanishVi har med hensyn til den konkrete aftale vedtaget en afbalanceret fremgangsmåde.
As far as this concrete agreement is concerned, we have adopted a balanced approach.
DanishBeslutningsforslaget af Poos er fornuftigt, afbalanceret og politisk målrettet.
Mr Ñoos ' motion for a resolution is correct, balanced and well pitched politically.
DanishMælk giver en meget sund og afbalanceret kost, noget vi alle burde støtte.
Milk provides a very healthy and balanced diet, something we should all support.
DanishNærværende betænkning er betydeligt mere afbalanceret end tidligere forslag.
The report before us today is significantly more balanced than previous proposals.
DanishEn indvandrings- og asylpolitik, der skal have et overordnet og afbalanceret sigte.
This immigration and asylum policy must be based on a balanced and global approach.
DanishDet er altså muligt at nå til afbalanceret enighed om de ambitiøse reformer.
It is, therefore, possible to reach a balanced consensus on ambitious reforms.
DanishSpørgsmålet om " er socialt afbalanceret " eller " socialt acceptabel " var omstridt.
The question of " is socially tolerable " or " socially acceptable " was disputed.
DanishJeg har stemt for det fælles forslag til beslutning, som jeg finder afbalanceret.
I voted in favour of the joint motion for a resolution, which I feel is well balanced.
DanishForholdet er meget afbalanceret, og det er også Europa-Parlamentets fortjeneste.
The ratio is very balanced, and that is partly thanks to this Parliament.
DanishJobskabelse er et resultat af en stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst.
The creation of employment results from strong, sustainable and balanced growth.
DanishI modsat fald opnår man aldrig en seriøst integreret og afbalanceret indfaldsvinkel.
Otherwise you will not arrive at a serious, integrated and balanced approach.
DanishJeg konstaterer, at denne fordeling ikke er helt afbalanceret på en række punkter.
I have noticed that these are not evenly distributed on a number of counts.