Dansk-engelsk oversættelse af "afbetaling"

DA

"afbetaling" engelsk oversættelse

DA

afbetaling {en}

volume_up
afbetaling

Eksempelsætninger "afbetaling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAnvendelse til afbetaling af statsgælden er ikke mulig.
There is no question of them being used to pay off the national debt.
DanishDe fattige lande skal ganske vist bruge mindre til afbetaling af gæld, men samtidig modtager de mindre hjælp fra udlandet.
Poor countries may spend less on repaying their debts, but they also have to cope with a drop in foreign aid.
DanishNogle af dem, som f.eks. ændringsforslag 17, som handler om afbetaling, har strengt taget intet med garantiordningen at gøre.
Some of them, such as Amendment No 17 which concerns payment by instalments, have absolutely no link with the guarantee system.
DanishForbrugerne har mulighed for at vurdere alle aftaler, før de indgås, og forbrugerne oplyses om, hvilken type aftale det drejer sig om, f.eks. køb på afbetaling, lejeaftaler, etc.
Consumers are able to assess any agreement before they enter into it and are made aware of the type of agreement involved: for example, hire purchase and hire agreements etc.