DA

afbrudt {adjektiv}

volume_up
afbrudt (også: slukket)
Forhandlingerne er blevet afbrudt på grund af uenighed omkring økonomiske spørgsmål.
The negotiations have been broken off for financial reasons.
Senere blev forhandlingerne afbrudt, og vore fartøjer måtte indstille deres aktiviteter.
Subsequently, negotiations were broken off and our boats were obliged to stop fishing.
Taleren blev på formandens foranledning afbrudt.
The President ordered that the speaker be cut off.
afbrudt (også: frakoblet)

Eksempelsætninger "afbrudt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne jernbane har været afbrudt i den demilitariserede zone i de sidste 50 år.
This railway has been severed at the Demilitarised Zone for the past 50 years.
Danish- Som De ved, er menneskerettighedsdialogen mellem EU og Iran blevet afbrudt.
   – As you are aware, the EU-Iran human rights dialogue has been suspended.
DanishSom kolleger muligvis ved, har fredsforhandlingerne været afbrudt siden april.
As colleagues may know, the peace talks have been suspended since April.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 2. maj 1998, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 May 1998.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 9. maj 1996, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 9 May 1996.
Danish- Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 22. juli, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 22 July 2004.
DanishDa vi er færdige med dagens arbejde, erklærer jeg Europa-Parlamentets session for afbrudt.
As we have concluded our business, I declare Parliament's session adjourned.
DanishMellem 1990 og ' 94 blev de veterinære BSE-inspektioner i Det Forenede Kongerige afbrudt.
Between 1990 and 1994, veterinary BSE inspections were suspended in the UK.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 16. maj 1997, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 16 May 1997.
DanishSenere blev forhandlingerne afbrudt, og vore fartøjer måtte indstille deres aktiviteter.
Subsequently, negotiations were broken off and our boats were obliged to stop fishing.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 5. april, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 5 April.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 2. marts 2000, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 March 2000.
DanishHr. formand, jeg håber, at jeg igen kan begive mig ind i det emne, som vi har afbrudt.
Mr President, I hope that I can find my bearings again in the debate which we interrupted.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 16. april 2002
I declare resumed the session of the European Parliament which was adjourned on 16 April 2002
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 3. maj, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 3 May 2001.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 26. juni 1997, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 26 June 1997.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 3. april 1998, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 3 April 1998.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 19. juni 1998, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 19 June 1998.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 18. juli 1997, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 18 July 1997.
DanishJeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt den 19. maj, for genoptaget.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Friday, 19 May 2000.