DA

afbryde [afbryder|afbrød] {verbum}

volume_up
1. generel
Vi bør straks afbryde ethvert samarbejde med og bistand til det zimbabwiske regime.
We must immediately break off all communication with, and suspend all assistance to, the Zimbabwean regime.
Jeg vil derfor bede Dem høre Parlamentet, om det mener, vi skal afbryde afstemningen.
Please ask Parliament, therefore, whether it thinks we should take a break.
Men vi kan ikke afbryde mødet, for så kommer vi bagud i forhold til vores tidsplan.
We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
Jeg selv kommer i vanskeligheder som mødeformand, da jeg ikke kan lide at afbryde talerne.
For its part, the Chair is put in a difficult position and does not want to cut off speakers.
Undskyld mig, fru Oomen-Ruijten, men jeg er nødt til at afbryde Dem.
I am sorry, Mrs Oomen-Ruijten, but I have to cut you off.
Som leder af dette møde kan jeg ikke brutalt afbryde en ordfører.
As the President of the sitting, I cannot simply cut off a rapporteur.
På grund af støjen i salen ser jeg mig nødsaget til at afbryde mit indlæg.
Given the volume of noise that can be heard, I shall stop to make a point of order.
Jeg bliver nødt til at afbryde Dem, fru Breyer, for vi skal ikke have en ny debat.
I have to stop you there, Mrs Breyer, because we are not going to have another debate.
Er der en tidsplan for, hvornår den tænker på at afbryde den?
Is there any timetable it has in mind when it is going to stop it?
Nogle typer naturkatastrofer kan også afbryde forsyningen.
There are also categories of natural catastrophe able to interrupt supply.
Kære kolleger, undlad venligst at afbryde kommissæren.
Ladies and gentlemen, I would ask you please not to interrupt the Commissioner.
Unge mennesker må afbryde deres uddannelse og går en usikker fremtid i møde.
Young people are having to interrupt their training and are facing an uncertain future.
En række medlemmer fra en marxistisk-leninistisk gruppe forsøgte at afbryde mødet og truede formanden.
A number of members of a Marxist-Leninist group tried to disrupt the meeting and threatened the Chairman.
Men vi kan ikke afbryde mødet, for så kommer vi bagud i forhold til vores tidsplan.
We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
Et sådant initiativ ville ikke løse noget problem og ville afbryde præcis det arbejde, der er påtrængende behov for at få gjort.
Such action would resolve nothing and disrupt the very work that must be urgently done.
Ruslands beslutning om at afbryde gasforsyningen til Ukraine og Georgien har vist, hvor effektivt dette redskab kan være.
Russia’ s decision to shut off gas supplies to Ukraine and Georgia has shown just how effective this tool can be.
afbryde (også: slukke)
afbryde (også: slå fra)
Hvis det ikke reelt drejer sig om et indlæg til forretningsordenen, vil jeg øjeblikkeligt afbryde hans mikrofon.
If it is not genuinely about a procedural motion, I shall switch off his microphone immediately.
2. elektronik
Hr. formand, De har tilkendegivet, at De ville afbryde nu.
Mr President, you mentioned that you wanted to break off now.
Vi bør straks afbryde ethvert samarbejde med og bistand til det zimbabwiske regime.
We must immediately break off all communication with, and suspend all assistance to, the Zimbabwean regime.
Lad os beslutte at afbryde alle kontakter til dette land, både med hensyn til investeringer, handel og turisme.
Let us decide to break off all relations with that country, whether it is over investment, trade or tourism.

Eksempelsætninger "afbryde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSelv USA har sagt, at de overvejer at afbryde de diplomatiske forbindelser.
Even America has now said that it is considering breaking off diplomatic relations.
DanishJeg bliver nødt til at afbryde Dem, fru Breyer, for vi skal ikke have en ny debat.
I have to stop you there, Mrs Breyer, because we are not going to have another debate.
DanishPå grund af støjen i salen ser jeg mig nødsaget til at afbryde mit indlæg.
Given the volume of noise that can be heard, I shall stop to make a point of order.
DanishJeg vil derfor bede Dem høre Parlamentet, om det mener, vi skal afbryde afstemningen.
Please ask Parliament, therefore, whether it thinks we should take a break.
DanishHammeren var ikke tiltænkt Dem, men en kollega, der forsøgte at afbryde Dem.
The use of my gavel was not aimed at you but at an MEP who was trying to interrupt you.
DanishVi bør ikke begå den fejl at afbryde kontakterne til civilsamfundet og smække døren i.
Hence my appeal to the people of Europe and to this House: we must draw distinctions.
DanishUnge mennesker må afbryde deres uddannelse og går en usikker fremtid i møde.
Young people are having to interrupt their training and are facing an uncertain future.
DanishVær så venlig at lade være med at afbryde, og De bør ikke mindst lære noget om høflighed.
Please would you refrain from interrupting and learn some manners above all.
DanishMen vi kan ikke afbryde mødet, for så kommer vi bagud i forhold til vores tidsplan.
We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
DanishJeg kan ikke afbryde afstemningen for at give plads til en forklaring af denne art.
Mr President, I would like to inform the House of the problem that I came across yesterday.
DanishJeg skal her afbryde forhandlingen om fru Randzio-Plaths betænkning.
The debate on the report by Mrs Randzio-Plath will be adjourned at this point.
DanishVi vil nu afbryde forhandlingen, så afstemningen kan starte til tiden.
We shall now interrupt the discussion so that the vote can start punctually.
DanishFru formand, det var ikke min hensigt at afbryde afstemningen, da jeg ankom lidt sent.
Madam President, I did not want to interrupt the voting when I arrived a little bit late.
DanishHr. formand, De burde egentlig afbryde mig og spørge mig, hvorfor jeg siger sådan noget vrøvl.
Mr President, you really ought to interrupt me and ask why I am talking nonsense.
DanishOg det er ikke særlig korrekt at afbryde en kollega, der er i færd med at udtrykke sig.
And it is not very polite to interrupt a colleague while he is speaking.
DanishJeg beklager at måtte afbryde, men jeg har en vigtig meddelelse.
I am sorry to interrupt this august House but I rise on a very important point.
DanishHr. formand, jeg vil gerne anmode Dem om at afbryde afstemningen på dette punkt.
Mr President, I would like to ask you to interrupt the voting.
DanishVi her i Parlamentet besluttede at afbryde vores parlamentariske forbindelser med Pakistan.
We in this Parliament decided to terminate our parliamentary relationship with Pakistan.
DanishPå grund af afstemningstiden skal jeg her afbryde forhandlingen; den vil blive genoptaget kl.
We are suspending the debate on this report; we shall resume at 3.00 p. m.
DanishEn anden kilde til bekymring er regeringens beslutning om at afbryde strømforsyningen.
On 1 November the main opposition newspapers were looted and vandalised by the young patriots.