Dansk-engelsk oversættelse af "afbrydelse"

DA

"afbrydelse" engelsk oversættelse

DA

afbrydelse {en}

volume_up
afbrydelse
Men vi må ikke tolerere en afbrydelse af udvidelsesprocessen.
However, we cannot tolerate any interruption in the enlargement process.
Sanktionerne mod Mugabe-regimet skal fortsættes uden afbrydelse og uden undtagelse.
Sanctions against the Mugabe regime should continue without interruption and without exemption.
Jeg mener, at formandskabet straks bør undersøge årsagerne til denne afbrydelse.
I think that the Presidency should urgently ascertain the reasons behind this interruption.
afbrydelse (også: mellemkomst, spærring)
afbrydelse (også: afskæring)
afbrydelse (også: afskæring)

Eksempelsætninger "afbrydelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg mener, at formandskabet straks bør undersøge årsagerne til denne afbrydelse.
I think that the Presidency should urgently ascertain the reasons behind this interruption.
DanishEfter en lang afbrydelse har de nu gjort det på ny under WTO-konferencen i Cancún.
Following a long interval, they did it again during the Cancún WTO Ministerial Conference.
DanishEn så lang afbrydelse af edb-tjenesterne forekommer mig dog at være virkeligt overdrevet.
Such a long suspension of the computer service really does seem excessive.
DanishSanktionerne mod Mugabe-regimet skal fortsættes uden afbrydelse og uden undtagelse.
Sanctions against the Mugabe regime should continue without interruption and without exemption.
DanishJeg tiltrådte den 19. april, og jeg forlader jobbet igen den 19. juli, med to måneders afbrydelse.
Mr President, thank you for giving the floor to this very fleeting Member of Parliament.
DanishJeg sætter hermed anmodningen om afbrydelse af mødet under afstemning.
I shall now put the request to suspend the sitting to the vote.
DanishDenne protokol blev forlænget med en måned, for at der ikke skulle ske afbrydelse af fiskeriet.
This protocol was renewed for a period of two months to avoid a break in fishing activities.
DanishMen vi må ikke tolerere en afbrydelse af udvidelsesprocessen.
However, we cannot tolerate any interruption in the enlargement process.
DanishDermed er det sikret, at foranstaltningen fortsættes uden afbrydelse.
The action is thus guaranteed to continue uninterrupted.
DanishDet ville ikke nødvendigvis være en faktor, hvis det var politisk nødvendigt med en afbrydelse af handelen.
It would not necessarily be a factor if it was politically necessary to have a breach of trade.
DanishOgså en afbrydelse af Lomé-samarbejdet må høre med.
Breaking off cooperation under Lomé should also be an option here.
DanishDenne potentielle afbrydelse skyldes, at Rusland forlanger, at EU ' s eksport overholder dets særlige importkrav.
These talks should help facilitate, normalise, accelerate and define the inspection criteria.
DanishEn så alvorlig afbrydelse kan efter min mening kun have nogle meget alvorlige og uløselige årsager.
I would like to think that such a long interruption can only be caused by very serious, insurmountable problems.
DanishF.eks. " forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyningen eller andre grundlæggende ressourcer ".
For example, 'interfering with or disrupting the supply of water, power, or other fundamental resource '.
DanishDen dramatiske afbrydelse af fredsprocessen i Mellemøsten ændrer desuden scenariet i området fuldstændigt.
Moreover, the tragic interruption of the Middle East Peace Process is changing the situation in the region.
DanishForslaget om afbrydelse af afstemningen vedtoges
Parliament approved the proposal to suspend voting
DanishSå jeg håber, at der ikke bliver nogen afbrydelse.
So I hope that no discontinuity will take place.
DanishEfter flere års afbrydelse har det været glædeligt at høre positive meldinger om fremskridt i fredsprocessen.
It has been gratifying to hear, after a gap of many years, positive news on the progress the peace process is making.
DanishDe talte om gennemskuelighed, hr. rådsformand, og jeg kom med en uartig afbrydelse, som jeg siger undskyld for.
You spoke of transparency, Mr President-in-Office of the Council, and I cheekily interrupted, for which I apologise.
DanishJeg ville blot stille forslag om afbrydelse af mødet, og jeg støttes af et stort antal medlemmer i hele Parlamentet.
I was just going to make the move for adjournment and I am supported by a large number of Members from all round the House.